Posts By: mn

21/01/2019

Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów

Materiały zamieszczone na tej stronie zostały opracowane w latach 2014-2016 w ramach prowadzonego przez Fundację Batorego programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Wszystkie treści są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0

Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów

Zamknij
25/11/2016

Szkoła bez homofobii. Podręcznik trenerski

W ostatnich latach coraz więcej młodych osób LGB uczących się w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych decyduje się na coming out, czyli ujawnienie swojej orientacji seksualnej otocze niu. Dzieje się tak, ponieważ zarówno system edukacji, wiele szkół jak i młodzież są dziś znacznie bardziej otwarte na różnorodność niż jeszcze kilkanaście…

Szkoła bez homofobii. Podręcznik trenerski

Zamknij
20/11/2016

Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez fundację Przestrzeń Wspólna i Centrum Badań nad Uprzedzeniami w sierpniu 2015r. na grupie 711 4 Polaków i Polek. Badanie miało na celu dokładne zdiagnozowanie postaw wobec muzułmanów oraz wskazanie najważniejszych psychologicznych uwarunkowań tych postaw. Ponadto, w badaniu zastosowano relatywnie nowe narzędzie do pomiaru…

Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego

Zamknij
15/11/2016

Inni to my. Jak poruszać tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową w środowisku szkolnym

Publikacja adresowana jest do osób pracujących z młodzieżą – do grona pedagogicznego, psychologów, pedagogów, edukatorów i edukatorem, którzy poszukują inspiracji do prowadzenia działań edukacyjnych o tematyce równościowej i antydyskryminacyjnej. Do osób, które wierzą, że młodzież jest gotowa do poruszania tematów powszechnie uznawanych za tematy tabu, a otwartą i szczerą rozmową możemy…

Inni to my. Jak poruszać tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową w środowisku szkolnym

Zamknij
14/11/2016

Szkolenie internetowe dla kadry pedagogicznej na temat mowy nienawiści

Dziś powszechnie używa się wyrazu ‘hejt’ na określenie nienawiści w sieci (i poza nią). Słowo to jednak ma bardzo szerokie znaczenie. Używane jest bowiem coraz częściej w celu określenia każdej sytuacji przemocy słownej, czy wyrażonej poprzez obraz lub film wideo. Nie każda taka sytuacja będzie jednak mową nienawiści. Kurs pomoże…

Szkolenie internetowe dla kadry pedagogicznej na temat mowy nienawiści

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń jest uzupełnieniem scenariuszy zawartch w dwóch publikacjach Żydowskiego Stowarzyszenia Czulentz serii „Antysemityzm nie jest poglądem”. Zeszyt ćwiczeń kładzie szczególny nacisk na kreatywność dzieci. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Antysemityzm nie jest poglądem. Zeszyt ćwiczeń

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Podręcznik dla edukatorów / edukatorek, nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego dotyczący nauczania dzieci o społeczności i kulturze żydowskiej. Ćwiczenia w nim zawarte pozwolą w atrakcyjny sposób dla młodego człowieka poznać wolne od uprzedzeń informację o społeczności żydowskiej, ale nie tylko. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego…

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek

W podręczniku zawarte są: analizy podręczników edukacyjnych, materiałów edukacyjnych/trenerskich dla trenerów i trenerek; raporty dotyczące współczesnego antysemityzmu w Polsce i podstawowe wiadomości o antysemityzmie. Ważnym elementem podręcznika są innowacyjne scenariusze lekcji i warsztatów. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek

Zamknij
03/11/2016

Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego

„Jak pisać, nie dyskryminując…” jest pakietem edukacyjno-informacyjnym, poświęconym zjawisku mowy nienawiści. Ma on za zadanie pokazać, jak przeciwdziałać językowi nienawiści i ułatwiać unikanie go w pracy i działalności publicznej. Nie ma piętnować osób, wytykać błędów czy niewiedzy – jego celem jest dostarczenie rzetelnych informacji, faktów i definicji, które mogą być…

Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego

Zamknij
01/11/2016

Poradnik obywatela. Co możemy zrobić, gdy zetkniemy się z mową nienawiści?

Poinformowanie organów ścigania o popełnionym przestępstwie jest nie tylko naszym prawem, ale wręcz obywatelskim obowiązkiem. Nie jesteśmy jednak w stanie skutecznie wypełniać tego obowiązku, nie wiedząc, jakie czyny są przestępstwami i co należy zrobić, gdy jesteśmy świadkiem zdarzenia, które, jak podejrzewamy, może być przestępstwem. Poradnik pozwala określić, w jakich wypadkach…

Poradnik obywatela. Co możemy zrobić, gdy zetkniemy się z mową nienawiści?

Zamknij
25/10/2016

Od mowy nienawiści, poprzez tolerancję, do porozumienia – zbiór scenariuszy lekcji, warsztatów, debat

Zbiór materiałów powstał w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni” w odpowiedzi na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Publikacja opisuje szereg różnorodnych działań, które pozwolą między innymi uwrażliwić na problematykę mowy nienawiści oraz prowadzić do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom…

Od mowy nienawiści, poprzez tolerancję, do porozumienia – zbiór scenariuszy lekcji, warsztatów, debat

Zamknij
20/10/2016

Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów

Afryka i jej mieszkańcy nie dominują w polskich przekazach medialnych. Skąpe informacje docierające do odbiorców mediów w Polsce kreują jednocześnie specyficzny wizerunek Afrykanów i w rezultacie są często jedynym sposobem na bardzo pobieżne poznanie Afryki. Ten fakt z kolei przekłada się na wiedzę Polaków o Afryce i Afrykanach. Kontynent afrykański…

Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów

Zamknij
15/10/2016

Komiks kampanii „3Z: zobacz, zrozum, zareaguj”

Komiks 3Z zobacz, zrozum, zareaguj powstał z potrzeby reakcji na przemoc, której doświadczają w przestrzeni publicznej osoby o innym niż biały kolorze skóry, wyznawcy innej religii niż chrześcijańska, osoby nieheteronormatywne oraz przedstawiciele/ki mniejszości etnicznych czy narodowych -­ marginalizowanych w polskim społeczeństwie. Są to historie ludzi, którzy doświadczyli ataku ksenofobicznego. W ilustracyjny sposób, oddajemy…

Komiks kampanii „3Z: zobacz, zrozum, zareaguj”

Zamknij
10/10/2016

Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań.

Publikacja Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), stanowi podsumowanie badań zrealizowanych w ramach projektu „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”. Projekt stanowi kontynuację działań badawczych Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, zapoczątkowanych raportem pt. „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”, opublikowanym w 2011 roku. Publikacja zbiera głosy nauczycielek i…

Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań.

Zamknij
28/09/2016

Materiały do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z internetu

Publikacja skierowana do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych, jak również osób pracujących z młodzieżą w instytucjach pozaszkolnych, które poszukują materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć edukacyjno-profilaktycznych z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Całość składa się z części zatytułowanej „Internet w życiu młodych ludzi”, zawierającej informacje przeznaczone dla osób prowadzących zajęcia, których celem jest przybliżenie roli…

Materiały do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z internetu

Zamknij
17/09/2016

Mowa nienawiści – scenariusz warsztatu dla młodzieży

Celem warsztatu jest zachęcenie uczniów do przyjęcia postawy otwartości i tolerancji, a także podniesienie świadomości o przyczynach i konsekwencjach mowy nienawiści. Warsztat prowadzony jest metodą budującą zaangażowanie uczestników w proces nabywania wiedzy w oparciu o ich osobiste doświadczenia.

Mowa nienawiści – scenariusz warsztatu dla młodzieży

Zamknij
15/09/2016

Klip kampanii „Zobacz, Zrozum, Zareaguj”

W 2014 roku prokuratura w Polsce prowadziła około 1,5 tyś. spraw dotyczących przemocy motywowanej uprzedzeniami. Wiele przestępstw tego rodzaju nie trafia do statystyk sądów i policji. Jedynymi osobami, które mają o nich świadomość to sprawcy, pokrzywdzeni i świadkowie. Film kampanii Zobacz Zrozum Zareaguj podkreśla potrzebę reakcji i rolę świadków, od…

Klip kampanii „Zobacz, Zrozum, Zareaguj”

Zamknij
14/09/2016

Akcja „Przytul hejtera”

Akcja „Przytul hejtera” ma na celu propagowanie sprzeciwu wobec hejtu w sieci , ale bez agresji i eskalowania przemocy. Jej organizatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje a partnerem Facebook. Projekt został zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Akcja „Przytul hejtera”

Zamknij
13/09/2016

„Hate – delete” – scenariusz warsztatu dla uczniów

Celem warsztatu jest podniesienie świadomości postawy ucznia dotyczącej skutków zjawiska hejterstwa w internecie poprzez przeżycie, zrozumienie i refleksję, która powstaje na bazie praktycznego doświadczenia tego zjawiska. Warsztat prowadzony jest metodą budującą zaangażowanie uczestników w proces nabywania wiedzy w oparciu o ich osobiste doświadczenie.

„Hate – delete” – scenariusz warsztatu dla uczniów

Zamknij
12/09/2016

Internet bez hejtu. Scenariusz dla klas IV-VI szkół podstawowych

Scenariusz lekcji dla klas IV-VI, z którego skorzystać mogą m.in. nauczyciele, pedagodzy, studenci pedagogiki lub psychologii lub inne osoby mające kompetencje w pracy z młodzieżą. Praca ze scenariuszem ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie, zapoznanie się z pojęciami hejt i mowa nienawiści oraz zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym…

Internet bez hejtu. Scenariusz dla klas IV-VI szkół podstawowych

Zamknij
05/09/2016

„Co to jest mowa nienawiści? Definicje i skala zjawiska” – seminarium edukacyjne

Joanna Grabarczyk – koordynatorka projektu HejtStop, Stowarzyszenie Projekt: Polska prezentuje definicję hejtu i mowy nienawiści. Omawiane są doświadczenia projektu oraz kwestie prawne dotyczące hejtu i mowy nienawiści. Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 17…

„Co to jest mowa nienawiści? Definicje i skala zjawiska” – seminarium edukacyjne

Zamknij
03/08/2016

Kiedy obrażanie jest przestępstwem? – seminarium edukacyjne

Podkom. Konrad Kordalewski z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie prezentuje kwestię hejtu i mowy nienawiści w kontekście polskiego prawa. Przedstawiane są konkretne przepisy, jakie mogą być naruszane przez osoby obrażające w sieci. Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w…

Kiedy obrażanie jest przestępstwem? – seminarium edukacyjne

Zamknij
20/07/2016

Gdzie i jak zgłaszać mowę nienawiści? – seminarium edukacyjne

Martyna Różycka – Dyżurnet.pl, NASK prezentuje metody zgłaszania hejtu i mowy nienawiści. Omawiane są sposoby zgłaszania na popularnych serwisach takich jak Facebook czy Youtube. Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 17 listopada 2015. Seminarium…

Gdzie i jak zgłaszać mowę nienawiści? – seminarium edukacyjne

Zamknij
17/06/2016

Jak angażować młodzież przeciwko mowie nienawiści? Doświadczenia FDN – seminarium edukacyjne

Maciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacji Dzieci Niczyje) prezentuje, w jaki sposób można zaangażować młodzież przeciwko mowie nienawiści zarówno na poziomie kampanii społecznej, jak i działań na mniejszą skalę np. konkursów lub scenariuszy zajęć. Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i…

Jak angażować młodzież przeciwko mowie nienawiści? Doświadczenia FDN – seminarium edukacyjne

Zamknij
28/04/2016

Działania w społeczności lokalnej. Kurs e-learningowy

Interesujesz się tym, co się dzieje w Twojej miejscowości? Jesteś świadomy/a obecności mowy nienawiści w swojej społeczności lokalnej i chciałbyś/abyś się dowiedzieć, gdzie leży problem i jak można próbować go rozwiązać? Realizując ten kurs dowiesz się jak, krok po kroku, przeprowadzić diagnozę społeczności lokalnej, poznać potrzeby i problemy Twojej miejscowości, znaleźć dobry pomysł na działanie. Kurs został stworzony…

Działania w społeczności lokalnej. Kurs e-learningowy

Zamknij
28/04/2016

Zastopuj hejt. Kurs e-learningowy

Czy uważasz, że prawa człowieka powinny być tak samo chronione w ,,wirtualu’’ i ,,realu’’? Dobrze wiesz, że bardzo często w praktyce tak nie jest, bo w sieci ,,hejtowanie’’ jest wszechobecne… Zresztą, w przestrzeni publicznej też nie jest dużo lepiej… Coś trzeba z tym zrobić… Ale jak pogodzić wolność słowa z realną ochroną tych, którzy są obiektami ,,hejtu’’ z powodu cech, których zmienić nie…

Zastopuj hejt. Kurs e-learningowy

Zamknij
21/04/2016

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, strategie

Do zapoznania się z broszurą szczególnie zachęcamy osoby, które na co dzień stykają się z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami oraz pokrzywdzonymi nimi osobami. W szczególności adresujemy ją do osób zajmujących się stanowieniem prawa, pracujących w administracji publicznej, policji, prokuraturze i sądach, a także organizacjach pozarządowych. Wierzymy, że zebrane przez nas informacje…

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, strategie

Zamknij
13/04/2016

Dziennikarze przeciwko dyskryminacji

„Dziennikarze przeciw dyskryminacji” to inicjatywa Instytutu Reportażu skierowana do dziennikarzy lokalnych mediów z miejscowości poniżej 70 tys. mieszkańców. Powstała w reakcji na obecne w Polsce akty dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, religię, orientację seksualną oraz dyskryminację osób spoza wszelkiej „normy” (osoby niepełnosprawne, byli więźniowie/więźniarki) oraz w reakcji na obecny w przestrzeni publicznej „język nienawiści”. Teksty powstały podczas projektu realizowanego w ramach programu…

Dziennikarze przeciwko dyskryminacji

Zamknij
07/04/2016

Murale Ireny Sendlerowej

Fundacja Klamra realizuje ogólnopolską inicjatywę, w efekcie której w Polsce powstają murale Ireny Sendlerowej, znanej działaczki społecznej i charytatywnej, która w czasie wojny uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Murale mają nie tylko przypominać jej postać, to także społecznościowa akcja, budująca ruch ludzi, organizacji i instytucji, oddolna i otwarta, polegająca na budowaniu międzyludzkiej…

Murale Ireny Sendlerowej

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 5

Scenariusz 5 – RUSZ SIĘ! czyli gra planszowa o prawidłowej komunikacji. Cele: Po zajęciach uczestnicy: – utrwalą umiejętności posługiwania się komunikatem ja; – udoskonalą swoje umiejętności w zakresie posługiwania się komunikatami bez barier komunikacyjnych; – udoskonalą swoje umiejętności właściwego porozumiewania się w grupie zadaniowej. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 5

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 4

Scenariusz 4 – Haters gonna hate? czyli jak sobie radzić z hejtem. Cele: Po zajęciach uczestnicy: – będą umieli wskazać, jakie skutki wiążą się ze stosowaniem hejtu; – poznają metosy radzenia sobie z agresywnym komunikatem w postaci hejtu; – będą umieli dobrać najlepszy sposób radzenia sobie z hejtem w konkretnej…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 4

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 3

Scenariusz 3 – HOMO HOMINI LUPUS? czyli o hejterach i hejtowaniu Cele: Po zajęciach uczestnicy: – będą umieli zdefiniować pojęcie „mowa nienawiści” i „hejt”; – będą potrafili wskazać różnice między hejtem a własną opinią; – zempatyzują się z osobami, które padły ofiarą hejtera; – poznają podstawy stosowania informacji zwrotnej. Projekt…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 3

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 2

Scenariusz 2 – CZY JUŻ JESTEM ZA GRANICĄ? czyli granice w komunikacji i bariery komunikacyjne Cele: Po zajęciach uczestnicy: – będą umieli wskazać rolę granic w relacjach międzyludzkich; – będą potrafili wskazać najpopularniejsze bariery komunikacyjne; – rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie prawidłowego formułowania komunikatów bez barier komunikacyjnych. Projekt zrealizowany…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 2

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 1

Scenariusz 1 – GADAĆ KAŻDY MOŻE? czyli komunikacja a mowa nienawiści Cele: Po zajęciach uczestnicy: – będą potrafili wskazać części składowe procesu komunikacji; – będą wiedzieli, czym jest mowa nienawiści; – będą potrafili wskazać zachowania, które naruszają ich godność osobistą. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 1

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna (wstęp)

Młodzi ludzie niejednokrotnie borykają się z trudnościami, wynikającymi z nieprawidłowej komunikacji: domowe kłótnie, nieprzyjemne uwagi kolegów z klasy czy obraźliwe komentarze na facebook`u to tylko niektóre z nich. Większość gimnazjalistów nie jest świadoma faktu, że nie tylko to, co mówią, lecz także to, jak mówią, ma wpływ na ich rozmówców….

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna (wstęp)

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 5

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś tylko z jego wąskiego wycinka. Scenariusze do powyższego modułu…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 5

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 4

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś tylko z jego wąskiego wycinka. Scenariusze do powyższego modułu…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 4

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 3

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 3

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 1

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 1

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność (wstęp)

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność (wstęp)

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści (opis programu)

Program podzielony jest na trzy łączące się ze sobą tematycznie moduły: komunikację, asertywność i cyberprzemoc. Program skierowany jest głównie na uczenie umiejętności, które pomogą młodzieży radzić sobie z mową nienawiści – bardziej dojrzale funkcjonować w świecie, zwłaszcza tym, który jest bliski współczesnym nastolatkom: internetowym świecie maili, portali społecznościowych i komentarzy…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści (opis programu)

Zamknij
12/03/2016

Jeden krok – GIF

GIF stworzony przez młodzież podczas Laboratorium Innowacji dla Zmian Społecznych – działania Dolnośląskiej Kampanii przeciwko Mowie Nienawiści, projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Jeden krok – GIF

Zamknij
11/03/2016

Jesteś tym, czym nazywasz innych – GIF

GIF zrobiony przez młodzież podczas Laboratorium Innowacji dla Zmian Społecznych – działania Dolnośląskiej Kampanii przeciwko Mowie Nienawiści, projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Jesteś tym, czym nazywasz innych – GIF

Zamknij
10/03/2016

Tak dla tolerancji – GIF

GIF zrobiony przez młodzież podczas Laboratorium Innowacji dla Zmian Społecznych – działania Dolnośląskiej Kampanii przeciwko Mowie Nienawiści, projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Tak dla tolerancji – GIF

Zamknij
03/03/2016

Zareaguj! Możesz zyskać nie tylko wdzięczność! – spot

Spot przeciwko mowie nienawiści stworzony przez młodzież podczas Laboratorium Innowacji dla Zmian Społecznych – działania Dolnośląskiej Kampanii przeciwko Mowie Nienawiści, projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Zareaguj! Możesz zyskać nie tylko wdzięczność! – spot

Zamknij
28/02/2016

Historie nienawiści – publikacja

Publikacja opisuje zjawisko mowy nienawiści w sieci z punktu widzenia osób, które jej doświadczyły i stara się podpowiedzieć, jak wykorzystać przedstawione historie w przeciwdziałaniu i zapobieganiu mowie nienawiści w sieci, głównie poprzez działania edukacyjne w szkole czy organizacji. Materiał do tej publikacji został zebrany przez młodych ludzi zaangażowanych w działania…

Historie nienawiści – publikacja

Zamknij
16/02/2016

Mowa nienawiści w realnym świecie i Internecie – scenariusz zajęć

Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku 7 -14 lat, liczebność grupy 20 osób. Zajęcia mają na celu uczulić dzieci na zjawisko mowy nienawiści w Internecie, realnym życiu i zachęcić ich do reagowania na przejawy nietolerancji. Projekt zrealizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

Mowa nienawiści w realnym świecie i Internecie – scenariusz zajęć

Zamknij
10/02/2016

Duży pies nie szczeka – podsumowanie projektu

Film „Duży pies nie szczeka” jest próbą podsumowania i podzielenia się refleksami po realizacji projektu antydyskryminacyjnego „Hip hop! Hejterom stop” – inicjatywy edukacyjnej Stowarzyszenia Willa Decjusza z Krakowa, której celem było zwalczanie dyskryminacji i mowy nienawiści. Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Duży pies nie szczeka – podsumowanie projektu

Zamknij
30/01/2016

Duży pies nie szczeka – publikacja

Publikacja adresowana jest głównie do nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury, którzy pracują z młodzieżą i poszukują nowych, inspirujących metod, by uczyć tolerancji, otwartości, szacunku. Wydawnictwo składa się z trzech części: w pierwszej, autorstwa Michała Sufina – jednego z inicjatorów coraz popularniejszego w Polsce ruchu impro, zaprezentowano przekrojową historię teatru improwizowanego na…

Duży pies nie szczeka – publikacja

Zamknij
15/01/2016

HAMULEC UPRZEDZEŃ – spot

Spot pt.: „Hamulec uprzedzeń” powstał w ramach projektu „Palące Słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie” Raciborskiego Stowarzyszenie Kulturalne ASK. Projekt współfinansowany jest z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

HAMULEC UPRZEDZEŃ – spot

Zamknij
03/01/2016

ASK prezentuje: HEJTEROWO

Film „Hejterowo” został wykonany przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w ramach kampanii społecznej HAMULEC UPRZEDZEŃ, realizowanej w projekcie „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie”. Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

ASK prezentuje: HEJTEROWO

Zamknij
29/10/2015

Tarnów przeciwko mowie nienawiści na murach

W ramach projektu „MEZUZA” realizowanego przez Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie została przeprowadzony monitoring mowy nienawiści na tarnowskich ulicach. Akcję nadzoruje Fundacja „Antyschematy 2” – Partner projektu MEZUZA odpowiedzialny za koordynację wolontariatu. W czasie wakacji wolontariusze pod opieką Tomasza Malca i Małgorzaty Mariowskiej prowadzili monitoring mowy nienawiści…

Tarnów przeciwko mowie nienawiści na murach

Zamknij
27/10/2015

Komiks i inne materiały z projektu „Zgierz Otwarty”

„W ramach projektu przeprowadzimy szeroką kampanię antydyskryminacyjną i edukacyjną na terenie Zgierza. Adresatami większości działań będzie społeczność lokalna oraz dzieci i młodzież, szczególnie dzieci ze szkół gdzie uczęszczają uchodźcy (800 osób), co daje łącznie około 15000 osób. Zamalujemy twórczo rasistowskie napisy, przeprowadzimy kampanię informacyjną na ulicach, debatę przedwyborczą oraz antyfaszystowski…

Komiks i inne materiały z projektu „Zgierz Otwarty”

Zamknij
16/10/2015

Kampania społeczna #StopMowieNienawiści

„Jest całkiem spoko, jak na Żyda”, „A ten pedał też tam będzie?”, „Zapytaj się tego czarnucha, o co mu chodzi.” Zdarza Ci się mówić o innych w ten sposób? To nie są żarty, zaczepki ani niewinne komentarze… To mowa nienawiści. Takie słowa obrażają i mogą prowadzić do przemocy wobec osób…

Kampania społeczna #StopMowieNienawiści

Zamknij
15/10/2015

Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku

Między październikiem 2014 roku a lipcem 2015 roku Stowarzyszenie Interkulturalni PL zakończyło pracę nad diagnozą mowy nienawiści stosowanej przez polityków i dziennikarzy, która miała posłużyć wyodrębnieniu grup docelowych projektu Hate Speech Alert-przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. W ten sposób powstała publikacja „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań…

Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku

Zamknij
27/09/2015

„Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej” – Abc zwalczania mowy nienawiści

Na czym polega mowa nienawiści, jakie są jej źródła i do jakich konsekwencji może doprowadzić? Co oznaczają poszczególne symbole pojawiające się na murach i budynkach? Kto odpowiada za ich usuwanie i jakie kroki powinien podjąć mieszkaniec, który chce doprowadzić do ich zamalowania? Gdzie znaleźć podmioty i organizacje wspierające w walce…

„Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej” – Abc zwalczania mowy nienawiści

Zamknij
16/08/2015

Zgłoś hejta do prokuratury

Inicjatywa Chlebem i Solą: „Hajda na hejt! Zainspirowani niedawnymi wypowiedziami pewnych polityków i publicystów na temat uchodźców, przygotowaliśmy prostą instrukcję, jak zgłaszać hejterów do prokuratury oraz wzór pisma. Publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii lub światopoglądu…

Zgłoś hejta do prokuratury

Zamknij
27/06/2015

Badanie porównawcze ustawodawstwa dot. mowy nienawiści w UE

W ramach projektu „Dyskursu polityczny bez dyskryminacji” Stowarzyszenie E-Civis, Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowa Rada ds. Zwalczania Dyskryminacji w Rumunii opublikowały pierwsze badanie porównawcze dotyczące tego, jak regulacje dotyczące mowy nienawiści wyglądają w każdym z krajów Unii Europejskiej. Badanie zostało przeprowadzone w 2014 r. Projekt odnosi się przede wszystkim do…

Badanie porównawcze ustawodawstwa dot. mowy nienawiści w UE

Zamknij
27/04/2015

Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukacje o prawach człowieka

Niniejszy podręcznik powstał jako wsparcie dla kampanii młodych na rzecz praw człowieka w Internecie – „Bez nienawiści” – prowadzonej przez Rade Europy. Publikacja będzie przydatna dla edukatorów zajmujących się problemem mowy nienawiści zarówno w ramach formalnego systemu edukacji, jak i poza nim. „Zakładki” składają się z pięciu rozdziałów: 1. O…

Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukacje o prawach człowieka

Zamknij
20/03/2015

Sieć tolerancji: Moduł prawny

„Jednym z głównych problemów związanych z rozprzestrzenianiem się mowy nienawiści w sieci jest brak reakcji innych użytkowników na nienawistne treści. Ugruntowuje to jedynie poczucie bezkarności wśród osób szerzących nienawiść w sieci. Reakcja ta może przybrać formę urzędowego zawiadomienia (z wnioskiem o usunięcie ze strony) skierowanego do pośrednika internetowego, administratora strony na…

Sieć tolerancji: Moduł prawny

Zamknij
02/03/2015

Mapa wstydu

Mapa wstydu pokazuje, gdzie na Kazimierzu i w Podgórzu znajdują się antysemickie bazgroły, które w ramach naszej akcji będziemy starali się zamalować. Pokazuje też skalę zjawiska, o jakim mówimy – mowa nienawiści atakuje nas w bardzo wielu miejscach naszego najbliższego otoczenia. Mapa wstydu powstała jako część projektu Zmaluj to! Mowie…

14/01/2015

Dodaj znajomego – spot kampanii edukacyjnej

„W ramach kampanii społecznej “Dodaj znajomego” Disney kieruje swój przekaz zarówno do hejterów, jak i hejtowanych. W spocie telewizyjnym emitowanym na kanałach Disneya opowiada historię dwojga sympatycznych nastolatków, którzy biorą udział w zaaranżowanym castingu. Nie wiedzą o tym, że scenariusze, które mają przeczytać powstały na bazie ich internetowej dyskusji…” Więcej…

Dodaj znajomego – spot kampanii edukacyjnej

Zamknij
13/01/2015

Społeczeństwo na rzecz tolerancji – ZGŁOŚ INCYDENT w Internecie

Stowarzyszenie  Otwarta Rzeczpospolita, realizując projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”,  chce ułatwić wszystkim zgłaszanie nienawistnych incydentów na www.zglosnienawisc.otwarta.org, propagować autorskie dobre praktyki przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji, angażować obywateli, organizacje pozarządowe i władze różnego szczebla. Za pomocą prostego formularza, każdy może zgłosić incydent związany z mową bądź aktem nienawiści. Projekt realizowany jest…

Społeczeństwo na rzecz tolerancji – ZGŁOŚ INCYDENT w Internecie

Zamknij
22/12/2014

Postawy wobec mowy nienawiści w Bułgarii 2014

Raport powstał na podstawie dwóch ogólnokrajowych badań opinii publicznej (przeprowadzonych w 2013 i 2014 ) dotyczących powszechności mowy nienawiści oraz stosunku Bułgarek i Bułgarów do publicznego nawoływania do nienawiści . Badanie wykazało, że w ciągu ostatniego roku prawie połowa mieszkańców Bułgarii była świadkiem wypowiedzi wyrażających dezaprobatę, nienawiść lub agresję wobec…

Postawy wobec mowy nienawiści w Bułgarii 2014

Zamknij
15/12/2014

Zastopuj hejt. Kurs e-learningowy

„Czy uważasz, że prawa człowieka powinny być tak samo chronione w ,,wirtualu’’ i ,,realu’’? Dobrze wiesz, że bardzo często w praktyce tak nie jest, bo w sieci ,,hejtowanie’’ jest wszechobecne… Zresztą, w przestrzeni publicznej też nie jest dużo lepiej… Coś trzeba z tym zrobić… Ale jak pogodzić wolność słowa z realną…

Zastopuj hejt. Kurs e-learningowy

Zamknij
12/12/2014

Mow@ miłości

„Mow@ Miłości” to odpowiedź na narastającą falę nienawiści, z którą wszyscy spotykamy się zarówno w Internecie, jak i w realnym życiu i w przestrzeni publicznej. Fundacja KLAMRA chce w ten sposób zainspirować ludzi do działania. Odbiorcy znajdą tu liczne przykłady i propozycje, jak reagować i przeciwdziałać nienawiści. Sporo jest też…

11/12/2014

Liberalna strategia przeciw mowie nienawiści

W 2012 r. rozpoczęto długoterminowy projekt ELF „Developing a liberal strategy against online nationalism” („Rozwój liberalnej strategii przeciw nacjonalizmowi w sieci”). Pierwszą jego częścią była międzynarodowa konferencja, którą zorganizowano 2013 r. w Krakowie. Eksperci z krajów europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych analizowali sytuację w Europie i szukali rozwiązań. Kolejna konferencja…

Liberalna strategia przeciw mowie nienawiści

Zamknij
01/12/2014

Mow@ Miłości kontratakuje

Mow@ Miłości to niekonwencjonalna kampania społeczno-edukacyjna przeciw mowie nienawiści w Internecie, angażująca różne grupy odbiorczyń/ów, i poruszająca różne przesłanki dyskryminacji w różnych miejscach Polski. Pierwsze wydarzenie kampanii odbędyło się 15 maja w Bielsku-Białej w ramach odsłonięcia muralu Ireny Sendlerowej, główne działania realizowane są od września 2014 do sierpnia 2015 roku. Jednym z elementów kampanii…

Mow@ Miłości kontratakuje

Zamknij
22/10/2014

The hate destroyer – niszczycielka hejtów

Irmela Mensah Schramm, 67-letnia mieszkanka Berlina, od 1985 r. na własną rękę usuwa przejawy aktywności środowisk neonazistowskich w swoim mieście. Wszystkie potrzebne narzędzia nosi w białej torbie z napisem „Gegen Nazi” (przeciw nazizmowi) wriirmela – polaroidtten na nim. Aktualnie trwają prace nad pełnometrażowym filmem o jej działalności. Jego powstawanie można…

The hate destroyer – niszczycielka hejtów

Zamknij
15/10/2014

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK

ul. Karola Miarki 3a 47-400 Racibórz tel. 507 371 947 e-mail: [email protected] Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie http://www.niehejtuje.com

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK

Zamknij
15/10/2014

Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży

„Artykuł prezentuje wyniki badania młodzieży dotyczącego mowy nienawiści w internecie. W ramach badania przeprowadzono pięć wywiadów grupowych i 10 wywiadów indywidualnych oraz analizę treści. Artykuł przedstawia ocenę zjawiska mowy nienawiści w internecie przez młodzież, jej doświadczenia w tym obszarze oraz sposób reagowania na tego typu treści w kontekście szerszego zjawiska…

Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży

Zamknij
14/10/2014

Film promujący projekt „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie”

Projekt „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie” to: portal dziennikarstwa obywatelskiego cykl szkoleń dla młodych dziennikarzy spotkania w szkołach panele eksperckie lokalnych mediów, poświęcone zjawisku hate speech warsztaty dla młodzieży nt. mowy nienawiści kampania społeczna publikacje i konferencje

Film promujący projekt „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie”

Zamknij
09/10/2014

Etyka medialna – scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji dla uczniów szkół podstawowych 4-6, które są jest częścią tematu Etyka i wartości. Z tematem przeciwdziałania mowie nienawiści wiążą się następujące scenariusze zajęć: Być fair w Internecie Jak etycznie publikować w sieci? Czym są wolność słowa i cenzura? Bądźmy życzliwi w sieci! Serwis Edukacja Medialna zawiera scenariusze, ćwiczenia…

Etyka medialna – scenariusze lekcji

Zamknij
07/10/2014

Mow@ Miłości – murale przeciw mowie nienawiści

„Mow@ Miłości” to nowy projekt realizowany od września 2014 r. przez Fundację KLAMRA z Żywca, bazujący na doświadczeniach Fundacji zdobytych przy realizacji wcześniejszego projektu „Aktywnie na rzecz tolerancji”. W ramach kampanii społecznej „Mow@ miłości” uczestnicy warsztatów wspólnie tworzą muralew walczące z mową nienawiści kierowaną wobec różnych grup narażonych na dyskryminację….

Mow@ Miłości – murale przeciw mowie nienawiści

Zamknij
13/08/2014

Fundacja Humanity in Action Polska

ul. Konwiktorska 7 lok. 43/7 00 – 216 Warszawa Monika Mazur-Rafał, tel. 22 635 01 50 e-mail: [email protected] Program antywirusowy: nie dla mowy nienawiści w Internecie! www.humanityinaction.org

Fundacja Humanity in Action Polska

Zamknij
09/08/2014

Mowa nienawiści – scenariusz lekcji wychowawczej

Na stronie mozna znaleźć materiały dydaktyczne dla nauczycieli – scenariusze zajęć z zastosowaniem metody pracy z filmem. Po lekcji uczeń powinien: definiować pojęcie mowa nienawiści, analizować wypowiedzi pod kątem kultury języka i zabarwienia emocjonalnego, wypowiadać się na różne tematy w duchu tolerancji i poszanowania godności innych osób, aktywnie uczestniczyć w multikulturowym społeczeństwie, w oparciu o normy…

Mowa nienawiści – scenariusz lekcji wychowawczej

Zamknij
15/07/2014

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51 01-204  Warszawa Ewa Grzegrzółka, tel. 22-629-56-91 e-mail: [email protected] Równi i Bezpieczni http://interwencjaprawna.pl/projekty/rowni-bezpieczni/

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Zamknij
14/07/2014

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PRO HUMANUM

ul. Śniadeckich 12/16, lok. 17 00-656 Warszawa Jolanta Lange,  tel. 22 403 32 03 , mob. 511 33 44 77 e-mail: [email protected] Różnorodność w praktyce www.prohumanum.org

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PRO HUMANUM

Zamknij
18/06/2014

Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych

„Brzydzę się pedziów, są wynaturzeniem człowieczeństwa, powinni się leczyć” – co piąty Polak uważa taką wypowiedź w przestrzeni publicznej za dopuszczalną. Prawie dwie trzecie polskiej młodzieży zetknęło się w Internecie z przykładami antysemickiej mowy nienawiści. Mniej więcej tyle samo młodych Polaków słyszało z ust znajomych mowę nienawiści skierowaną przeciw Romom….

Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych

Zamknij
18/06/2014

Konkurs na koszulkę przeciwko nienawiści

„Jak w nietuzinkowy sposób zobrazować ideę języka/myślenia/odczuwania wolnego od nienawiści? Jak mogłaby wyglądać koszulka-przeciwko-nienawiści, którą chce się nosić na co dzień? Czy hejtowanie musi być bardziej trendy niż niehejtowanie?” W maju 2014 r. Fundacja im. Stefana Batorego oraz Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego Fundusz Mediów zorganizowały konkurs na projekt graficzny nadruku na koszulkę…

Konkurs na koszulkę przeciwko nienawiści

Zamknij
20/05/2014

Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?

Publikacja zawiera pisemne wersje referatów przedstawionych podczas konferencji, która została zorganizowana w ramach programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce 29 października 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Współorganizatorami tego wydarzenia był Zakład Praw Człowieka UW i Zakład Praw Człowieka UMCS w Lublinie. Celem konferencji była dyskusja o skali zjawiska mowy nienawiści w…

Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?

Zamknij
17/04/2014

Konkurs „Mowa Nienawiści. Wykluczam wykluczanie”

Żydowski Instytut Historyczny zaprosił  studentów Akademii Sztuk Pięknych i innych uczelni artystycznych do udziału w konkursie „Mowa nienawiści. Wykluczam wykluczanie”. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy artystycznej wyrażającej sprzeciw wobec mowy nienawiści i wykluczeniu społecznemu. Prace można było nadsyłać do 16 marca 2014 r. „Bezpośrednią inspiracją konkursu była wystawa „Obcy i niemili”, prezentowana w salach Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma…

Konkurs „Mowa Nienawiści. Wykluczam wykluczanie”

Zamknij
17/04/2014

Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu

„Czy cenzura jest dopuszczalna? Niektóre słowa ranią, dlaczego więc ich nie zakazać? Przecież „pedał” boli tak samo jak cios w splot słoneczny. A co z pornografią? Poniża kobiety, więc może należy wyjąć ją spod prawa? Takie pytania postawiła sobie wybitna amerykańska filozofka Judith Butler. „Walczące słowa” to erudycyjny esej czerpiący…

Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu

Zamknij
17/04/2014

Wystawa Doroty Nieznalskiej „Mowa nienawiści”

„Prezentowany w Galerii Manhattan projekt Doroty Nieznalskiej skupia się na mowienie nawiści w przestrzeni miejskiej: na murach i stadionach. Artystkę przygląda się przyjmującej postawy ksenofobiczne subkulturze kibolskiej, śledzi jej powiązania z organizacjami rasistowskimi, pyta o źródła powszechnej w tych środowiskach frustracji oraz agresji. Zachęca również do refleksji nad granicami wolności…

Wystawa Doroty Nieznalskiej „Mowa nienawiści”

Zamknij
16/04/2014

Polscy celebryci czytają hejty

„Hejterzy prześcigają się w coraz to bardziej „wyrafinowanych” inwektywach pod adresem gwiazd. W studiu Dzień Dobry TVN gośćmi byli: medioznawca prof. Wiesław Godzic oraz Michał Piróg. Rozmawiali o tym, jak gwiazdy mierzą się z obraźliwymi opiniami na swój temat.”

Polscy celebryci czytają hejty

Zamknij
14/04/2014

„Zło może urosnąć – przeciw nienawiści” – warsztaty antydyskryminacyjne

W latach 2011-2012 przeprowadziło serię warsztatów antydyskryminacyjnych w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Warsztaty oparto się na autorskim scenariuszu lekcji. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksualną, dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować przedstawicieli innych kultur i wyznań.

„Zło może urosnąć – przeciw nienawiści” – warsztaty antydyskryminacyjne

Zamknij
14/04/2014

Droga karna – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

„W sytuacji gdy byliśmy świadkami lub ofiarami konkretnych działań, które w naszym odczuciu łamały jeden z wyżej opisanych przepisów, mamy kilka możliwości. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa możemy złożyć ustnie bądź pisemnie: Jeśli zdecydujemy się zrobić to pisemnie, powinniśmy opisać całe zdarzenie i wysłać pismo do prokuratury (wzór zawiadomienia Załącznik 1)….

Droga karna – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zamknij
14/04/2014

C

cechy prawnie chronione – katalog cech prawnie chronionych w Kodeksie Pracy (płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz w tzw. Ustawie antydyskryminacyjnej (płeć, rasa, pochodzenie etniczne,…