Jak angażować młodzież przeciwko mowie nienawiści? Doświadczenia FDN – seminarium edukacyjne

Maciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacji Dzieci Niczyje) prezentuje, w jaki sposób można zaangażować młodzież przeciwko mowie nienawiści zarówno na poziomie kampanii społecznej, jak i działań na mniejszą skalę np. konkursów lub scenariuszy zajęć.

Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 17 listopada 2015.

Seminarium jest elementem projektu Internet bez nienawiści, projektu realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

Seminarium zostało zorganizowane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK) we współpracy z Fundacją Orange.

Wydawca:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczuje)
Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=wXt8QKyCMj4