Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 3

Scenariusz 3 – HOMO HOMINI LUPUS? czyli o hejterach i hejtowaniu
Cele: Po zajęciach uczestnicy:
– będą umieli zdefiniować pojęcie „mowa nienawiści” i „hejt”;
– będą potrafili wskazać różnice między hejtem a własną opinią;
– zempatyzują się z osobami, które padły ofiarą hejtera;
– poznają podstawy stosowania informacji zwrotnej.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wydawca:
Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych
Źródło:
http://dopobrania.foliocreate.com/#!/scenariusze