Mow@ Miłości – murale przeciw mowie nienawiści

„Mow@ Miłości” to nowy projekt realizowany od września 2014 r. przez Fundację KLAMRA z Żywca, bazujący na doświadczeniach Fundacji zdobytych przy realizacji wcześniejszego projektu „Aktywnie na rzecz tolerancji”. W ramach kampanii społecznej „Mow@ miłości” uczestnicy warsztatów wspólnie tworzą muralew walczące z mową nienawiści kierowaną wobec różnych grup narażonych na dyskryminację.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

mowa miłości
Autor:
Fundacja KLAMRA
Źródło:
https://www.facebook.com/narzecztolerancji