Posts By: mn

09/04/2014

Mowa nienawiści występuje zamiennie z…

Mowa nienawiści występuje zamiennie z: wyrazami nienawiści i awersji (expressions of hatred and aversion), antysemickim dyskursem (anti-Semitic discourse), skrajnie prawicowym dyskursem (far-right-discourse). Może być przejawem lub zapowiedzią przestępstwa z nienawiści (hate crime), przemocy o podłożu dyskryminacyjnym, rasistowskim.

Mowa nienawiści występuje zamiennie z…

Zamknij
09/04/2014

wg Unii Europejskiej

Określone poniżej czyny, które są popełniane na tle rasistowskim lub ksenofobicznym, podlegają sankcjom karnym jako przestępstwa kryminalne: publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii lub światopoglądu albo przynależności narodowej lub etnicznej, lub przeciwko członkowi takiej grupy, publiczne…

wg Unii Europejskiej

Zamknij
09/04/2014

wg Rady Europy

Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu. „Rasistowski i ksenofobiczny materiał” oznacza każdy materiał, obraz…

wg Rady Europy

Zamknij
26/03/2014

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/5 00-666 Warszawa Anna Czerwińska, tel.: 22 659 62 03 wew. 113 e-mail: [email protected] Nienawiść. Jestem przeciw! www.ceo.org.pl/mowanienawisci

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Zamknij
26/03/2014

Fundacja im. Stefana Batorego

ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa Justyna Frydrych, tel.: 22 536 02 67 Agata Szypulska, tel.: 22 536 02 55 e-mail: [email protected] Obywatele dla Demokracji http://www.ngofund.org.pl/bez-nienawisci-2/

Fundacja im. Stefana Batorego

Zamknij