Mowa nienawiści – scenariusz warsztatu dla młodzieży

Celem warsztatu jest zachęcenie uczniów do przyjęcia postawy otwartości i tolerancji, a także podniesienie świadomości o przyczynach i konsekwencjach mowy nienawiści.

Warsztat prowadzony jest metodą budującą zaangażowanie uczestników w proces nabywania wiedzy w oparciu o ich osobiste doświadczenia.

Autor:
Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK
Źródło:
http://www.niehejtuje.com/img/files/files/scenariusz%20mn%281%29.pdf