Klip kampanii „Zobacz, Zrozum, Zareaguj”

W 2014 roku prokuratura w Polsce prowadziła około 1,5 tyś. spraw dotyczących przemocy motywowanej uprzedzeniami. Wiele przestępstw tego rodzaju nie trafia do statystyk sądów i policji. Jedynymi osobami, które mają o nich świadomość to sprawcy, pokrzywdzeni i świadkowie.
Film kampanii Zobacz Zrozum Zareaguj podkreśla potrzebę reakcji i rolę świadków, od których niejednokrotnie zależy jak się sprawa potoczy. Czy osoba pokrzywdzona otrzyma przyjazny gest wsparcia. Film jest wynikiem współpracy wielu osób w tym narażonych na przejawy rasizmu czy szerzej ksenofobii. To ich głos jest tutaj ważny.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczeństwa wielokulturowego NOMADA
Źródło:
http://sukurs.nomada.info.pl/reaguj