O nas

Portal mowanienawisci.info powstał w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

Celem programu było wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.  Program przywiązywał również dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, rozwiązywanie problemów mniejszości romskiej oraz promocja tolerancji i porozumienia między kulturami.

Nasza strona jest poświęcona problemowi mowy nienawiści oraz powiązanym zjawiskom. Znajdziecie tu podstawowe informacje nt. mowy nienawiści, definicje, polskie i europejskie akty prawne oraz inicjatywy na rzecz zmian legislacyjnych, dostępne publikacje (badania, analizy, raporty i monitoring), a także materiały edukacyjne dla różnych grup docelowych oraz kontakty do organizacji zajmujących się tą tematyką. Strona zawiera również opis najciekawszych akcji i kampanii mających na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści (zarówno polskie, jak i zagraniczne), a także wskazówki, w jaki sposób można zgłosić nienawistne treści do prokuratury czy zablokować stronę internetową zawierającą takie treści.