Liberalna strategia przeciw mowie nienawiści

W 2012 r. rozpoczęto długoterminowy projekt ELF „Developing a liberal strategy against online nationalism” („Rozwój liberalnej strategii przeciw nacjonalizmowi w sieci”). Pierwszą jego częścią była międzynarodowa konferencja, którą zorganizowano 2013 r. w Krakowie. Eksperci z krajów europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych analizowali sytuację w Europie i szukali rozwiązań. Kolejna konferencja odbyła się w Poznaniu we wrześniu 2014 r. Miała ona charakter praktyczny – uczestnicy razem z ekspertami i prowadzącymi warsztaty szukali rozwiązań, które można by od razu wprowadzić w życie.

Niniejszy dokument jest podsumowaniem tego projektu. Jest to analiza przedstawiająca mowę nienawiści w sieci w Europie. Definiuje problem i wskazuje odnoszące się do niego istniejące instrumenty prawne. Na koniec przedstawia dziewięć zróżnicowanych propozycji liberalnych rozwiązań tego problemu. Niektóre sugerują zmiany prawne, a inne wskazują na konieczność dialogu z prywatnymi firmami i zmian istniejących projektów. Wszystkie jednak skupiają się na walce z mową nienawiści przy jednoczesnej ochronie wartości liberalnych, a zwłaszcza – wolności słowa. Te propozycje można rozwinąć natychmiast, ale nie można ich traktować jako zamkniętego katalogu. Jest to raczej punkt wyjścia do dalszej dyskusji pomiędzy liberałami w całej Europie.

lib_MN
Autor:
Miłosz Hodun
Wydawca:
European Liberal Forum asbl przy współpracy z Fundacją Projekt: Polska
Źródło:
http://news.hejtstop.pl