Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Podręcznik dla edukatorów / edukatorek, nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego dotyczący nauczania dzieci o społeczności i kulturze żydowskiej. Ćwiczenia w nim zawarte pozwolą w atrakcyjny sposób dla młodego człowieka poznać wolne od uprzedzeń informację o społeczności żydowskiej, ale nie tylko.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
red. Anna Makówka-Kwapisiewicz
Wydawca:
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Źródło:
http://antysemityzm.org/pl/publikacje