21/01/2019

Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów

Materiały zamieszczone na tej stronie zostały opracowane w latach 2014-2016 w ramach prowadzonego przez Fundację Batorego programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Wszystkie treści są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0

Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów

Zamknij
25/11/2016

Szkoła bez homofobii. Podręcznik trenerski

W ostatnich latach coraz więcej młodych osób LGB uczących się w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych decyduje się na coming out, czyli ujawnienie swojej orientacji seksualnej otocze niu. Dzieje się tak, ponieważ zarówno system edukacji, wiele szkół jak i młodzież są dziś znacznie bardziej otwarte na różnorodność niż jeszcze kilkanaście…

Szkoła bez homofobii. Podręcznik trenerski

Zamknij
15/11/2016

Inni to my. Jak poruszać tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową w środowisku szkolnym

Publikacja adresowana jest do osób pracujących z młodzieżą – do grona pedagogicznego, psychologów, pedagogów, edukatorów i edukatorem, którzy poszukują inspiracji do prowadzenia działań edukacyjnych o tematyce równościowej i antydyskryminacyjnej. Do osób, które wierzą, że młodzież jest gotowa do poruszania tematów powszechnie uznawanych za tematy tabu, a otwartą i szczerą rozmową możemy…

Inni to my. Jak poruszać tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową w środowisku szkolnym

Zamknij
14/11/2016

Szkolenie internetowe dla kadry pedagogicznej na temat mowy nienawiści

Dziś powszechnie używa się wyrazu ‘hejt’ na określenie nienawiści w sieci (i poza nią). Słowo to jednak ma bardzo szerokie znaczenie. Używane jest bowiem coraz częściej w celu określenia każdej sytuacji przemocy słownej, czy wyrażonej poprzez obraz lub film wideo. Nie każda taka sytuacja będzie jednak mową nienawiści. Kurs pomoże…

Szkolenie internetowe dla kadry pedagogicznej na temat mowy nienawiści

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń jest uzupełnieniem scenariuszy zawartch w dwóch publikacjach Żydowskiego Stowarzyszenia Czulentz serii „Antysemityzm nie jest poglądem”. Zeszyt ćwiczeń kładzie szczególny nacisk na kreatywność dzieci. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Antysemityzm nie jest poglądem. Zeszyt ćwiczeń

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Podręcznik dla edukatorów / edukatorek, nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego dotyczący nauczania dzieci o społeczności i kulturze żydowskiej. Ćwiczenia w nim zawarte pozwolą w atrakcyjny sposób dla młodego człowieka poznać wolne od uprzedzeń informację o społeczności żydowskiej, ale nie tylko. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego…

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek

W podręczniku zawarte są: analizy podręczników edukacyjnych, materiałów edukacyjnych/trenerskich dla trenerów i trenerek; raporty dotyczące współczesnego antysemityzmu w Polsce i podstawowe wiadomości o antysemityzmie. Ważnym elementem podręcznika są innowacyjne scenariusze lekcji i warsztatów. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek

Zamknij
25/10/2016

Od mowy nienawiści, poprzez tolerancję, do porozumienia – zbiór scenariuszy lekcji, warsztatów, debat

Zbiór materiałów powstał w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni” w odpowiedzi na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Publikacja opisuje szereg różnorodnych działań, które pozwolą między innymi uwrażliwić na problematykę mowy nienawiści oraz prowadzić do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom…

Od mowy nienawiści, poprzez tolerancję, do porozumienia – zbiór scenariuszy lekcji, warsztatów, debat

Zamknij
28/09/2016

Materiały do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z internetu

Publikacja skierowana do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych, jak również osób pracujących z młodzieżą w instytucjach pozaszkolnych, które poszukują materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć edukacyjno-profilaktycznych z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Całość składa się z części zatytułowanej „Internet w życiu młodych ludzi”, zawierającej informacje przeznaczone dla osób prowadzących zajęcia, których celem jest przybliżenie roli…

Materiały do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z internetu

Zamknij
17/09/2016

Mowa nienawiści – scenariusz warsztatu dla młodzieży

Celem warsztatu jest zachęcenie uczniów do przyjęcia postawy otwartości i tolerancji, a także podniesienie świadomości o przyczynach i konsekwencjach mowy nienawiści. Warsztat prowadzony jest metodą budującą zaangażowanie uczestników w proces nabywania wiedzy w oparciu o ich osobiste doświadczenia.

Mowa nienawiści – scenariusz warsztatu dla młodzieży

Zamknij
13/09/2016

„Hate – delete” – scenariusz warsztatu dla uczniów

Celem warsztatu jest podniesienie świadomości postawy ucznia dotyczącej skutków zjawiska hejterstwa w internecie poprzez przeżycie, zrozumienie i refleksję, która powstaje na bazie praktycznego doświadczenia tego zjawiska. Warsztat prowadzony jest metodą budującą zaangażowanie uczestników w proces nabywania wiedzy w oparciu o ich osobiste doświadczenie.

„Hate – delete” – scenariusz warsztatu dla uczniów

Zamknij
12/09/2016

Internet bez hejtu. Scenariusz dla klas IV-VI szkół podstawowych

Scenariusz lekcji dla klas IV-VI, z którego skorzystać mogą m.in. nauczyciele, pedagodzy, studenci pedagogiki lub psychologii lub inne osoby mające kompetencje w pracy z młodzieżą. Praca ze scenariuszem ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie, zapoznanie się z pojęciami hejt i mowa nienawiści oraz zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym…

Internet bez hejtu. Scenariusz dla klas IV-VI szkół podstawowych

Zamknij
28/04/2016

Działania w społeczności lokalnej. Kurs e-learningowy

Interesujesz się tym, co się dzieje w Twojej miejscowości? Jesteś świadomy/a obecności mowy nienawiści w swojej społeczności lokalnej i chciałbyś/abyś się dowiedzieć, gdzie leży problem i jak można próbować go rozwiązać? Realizując ten kurs dowiesz się jak, krok po kroku, przeprowadzić diagnozę społeczności lokalnej, poznać potrzeby i problemy Twojej miejscowości, znaleźć dobry pomysł na działanie. Kurs został stworzony…

Działania w społeczności lokalnej. Kurs e-learningowy

Zamknij
28/04/2016

Zastopuj hejt. Kurs e-learningowy

Czy uważasz, że prawa człowieka powinny być tak samo chronione w ,,wirtualu’’ i ,,realu’’? Dobrze wiesz, że bardzo często w praktyce tak nie jest, bo w sieci ,,hejtowanie’’ jest wszechobecne… Zresztą, w przestrzeni publicznej też nie jest dużo lepiej… Coś trzeba z tym zrobić… Ale jak pogodzić wolność słowa z realną ochroną tych, którzy są obiektami ,,hejtu’’ z powodu cech, których zmienić nie…

Zastopuj hejt. Kurs e-learningowy

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 5

Scenariusz 5 – RUSZ SIĘ! czyli gra planszowa o prawidłowej komunikacji. Cele: Po zajęciach uczestnicy: – utrwalą umiejętności posługiwania się komunikatem ja; – udoskonalą swoje umiejętności w zakresie posługiwania się komunikatami bez barier komunikacyjnych; – udoskonalą swoje umiejętności właściwego porozumiewania się w grupie zadaniowej. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 5

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 4

Scenariusz 4 – Haters gonna hate? czyli jak sobie radzić z hejtem. Cele: Po zajęciach uczestnicy: – będą umieli wskazać, jakie skutki wiążą się ze stosowaniem hejtu; – poznają metosy radzenia sobie z agresywnym komunikatem w postaci hejtu; – będą umieli dobrać najlepszy sposób radzenia sobie z hejtem w konkretnej…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 4

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 3

Scenariusz 3 – HOMO HOMINI LUPUS? czyli o hejterach i hejtowaniu Cele: Po zajęciach uczestnicy: – będą umieli zdefiniować pojęcie „mowa nienawiści” i „hejt”; – będą potrafili wskazać różnice między hejtem a własną opinią; – zempatyzują się z osobami, które padły ofiarą hejtera; – poznają podstawy stosowania informacji zwrotnej. Projekt…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 3

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 2

Scenariusz 2 – CZY JUŻ JESTEM ZA GRANICĄ? czyli granice w komunikacji i bariery komunikacyjne Cele: Po zajęciach uczestnicy: – będą umieli wskazać rolę granic w relacjach międzyludzkich; – będą potrafili wskazać najpopularniejsze bariery komunikacyjne; – rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie prawidłowego formułowania komunikatów bez barier komunikacyjnych. Projekt zrealizowany…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 2

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 1

Scenariusz 1 – GADAĆ KAŻDY MOŻE? czyli komunikacja a mowa nienawiści Cele: Po zajęciach uczestnicy: – będą potrafili wskazać części składowe procesu komunikacji; – będą wiedzieli, czym jest mowa nienawiści; – będą potrafili wskazać zachowania, które naruszają ich godność osobistą. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 1

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna (wstęp)

Młodzi ludzie niejednokrotnie borykają się z trudnościami, wynikającymi z nieprawidłowej komunikacji: domowe kłótnie, nieprzyjemne uwagi kolegów z klasy czy obraźliwe komentarze na facebook`u to tylko niektóre z nich. Większość gimnazjalistów nie jest świadoma faktu, że nie tylko to, co mówią, lecz także to, jak mówią, ma wpływ na ich rozmówców….

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna (wstęp)

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 5

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś tylko z jego wąskiego wycinka. Scenariusze do powyższego modułu…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 5

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 4

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś tylko z jego wąskiego wycinka. Scenariusze do powyższego modułu…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 4

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 3

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 3

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 1

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 1

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność (wstęp)

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność (wstęp)

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści (opis programu)

Program podzielony jest na trzy łączące się ze sobą tematycznie moduły: komunikację, asertywność i cyberprzemoc. Program skierowany jest głównie na uczenie umiejętności, które pomogą młodzieży radzić sobie z mową nienawiści – bardziej dojrzale funkcjonować w świecie, zwłaszcza tym, który jest bliski współczesnym nastolatkom: internetowym świecie maili, portali społecznościowych i komentarzy…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści (opis programu)

Zamknij
28/02/2016

Historie nienawiści – publikacja

Publikacja opisuje zjawisko mowy nienawiści w sieci z punktu widzenia osób, które jej doświadczyły i stara się podpowiedzieć, jak wykorzystać przedstawione historie w przeciwdziałaniu i zapobieganiu mowie nienawiści w sieci, głównie poprzez działania edukacyjne w szkole czy organizacji. Materiał do tej publikacji został zebrany przez młodych ludzi zaangażowanych w działania…

Historie nienawiści – publikacja

Zamknij
16/02/2016

Mowa nienawiści w realnym świecie i Internecie – scenariusz zajęć

Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku 7 -14 lat, liczebność grupy 20 osób. Zajęcia mają na celu uczulić dzieci na zjawisko mowy nienawiści w Internecie, realnym życiu i zachęcić ich do reagowania na przejawy nietolerancji. Projekt zrealizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

Mowa nienawiści w realnym świecie i Internecie – scenariusz zajęć

Zamknij
30/01/2016

Duży pies nie szczeka – publikacja

Publikacja adresowana jest głównie do nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury, którzy pracują z młodzieżą i poszukują nowych, inspirujących metod, by uczyć tolerancji, otwartości, szacunku. Wydawnictwo składa się z trzech części: w pierwszej, autorstwa Michała Sufina – jednego z inicjatorów coraz popularniejszego w Polsce ruchu impro, zaprezentowano przekrojową historię teatru improwizowanego na…

Duży pies nie szczeka – publikacja

Zamknij
27/10/2015

Komiks i inne materiały z projektu „Zgierz Otwarty”

„W ramach projektu przeprowadzimy szeroką kampanię antydyskryminacyjną i edukacyjną na terenie Zgierza. Adresatami większości działań będzie społeczność lokalna oraz dzieci i młodzież, szczególnie dzieci ze szkół gdzie uczęszczają uchodźcy (800 osób), co daje łącznie około 15000 osób. Zamalujemy twórczo rasistowskie napisy, przeprowadzimy kampanię informacyjną na ulicach, debatę przedwyborczą oraz antyfaszystowski…

Komiks i inne materiały z projektu „Zgierz Otwarty”

Zamknij
27/09/2015

„Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej” – Abc zwalczania mowy nienawiści

Na czym polega mowa nienawiści, jakie są jej źródła i do jakich konsekwencji może doprowadzić? Co oznaczają poszczególne symbole pojawiające się na murach i budynkach? Kto odpowiada za ich usuwanie i jakie kroki powinien podjąć mieszkaniec, który chce doprowadzić do ich zamalowania? Gdzie znaleźć podmioty i organizacje wspierające w walce…

„Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej” – Abc zwalczania mowy nienawiści

Zamknij
27/04/2015

Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukacje o prawach człowieka

Niniejszy podręcznik powstał jako wsparcie dla kampanii młodych na rzecz praw człowieka w Internecie – „Bez nienawiści” – prowadzonej przez Rade Europy. Publikacja będzie przydatna dla edukatorów zajmujących się problemem mowy nienawiści zarówno w ramach formalnego systemu edukacji, jak i poza nim. „Zakładki” składają się z pięciu rozdziałów: 1. O…

Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukacje o prawach człowieka

Zamknij
15/12/2014

Zastopuj hejt. Kurs e-learningowy

„Czy uważasz, że prawa człowieka powinny być tak samo chronione w ,,wirtualu’’ i ,,realu’’? Dobrze wiesz, że bardzo często w praktyce tak nie jest, bo w sieci ,,hejtowanie’’ jest wszechobecne… Zresztą, w przestrzeni publicznej też nie jest dużo lepiej… Coś trzeba z tym zrobić… Ale jak pogodzić wolność słowa z realną…

Zastopuj hejt. Kurs e-learningowy

Zamknij
09/10/2014

Etyka medialna – scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji dla uczniów szkół podstawowych 4-6, które są jest częścią tematu Etyka i wartości. Z tematem przeciwdziałania mowie nienawiści wiążą się następujące scenariusze zajęć: Być fair w Internecie Jak etycznie publikować w sieci? Czym są wolność słowa i cenzura? Bądźmy życzliwi w sieci! Serwis Edukacja Medialna zawiera scenariusze, ćwiczenia…

Etyka medialna – scenariusze lekcji

Zamknij
09/08/2014

Mowa nienawiści – scenariusz lekcji wychowawczej

Na stronie mozna znaleźć materiały dydaktyczne dla nauczycieli – scenariusze zajęć z zastosowaniem metody pracy z filmem. Po lekcji uczeń powinien: definiować pojęcie mowa nienawiści, analizować wypowiedzi pod kątem kultury języka i zabarwienia emocjonalnego, wypowiadać się na różne tematy w duchu tolerancji i poszanowania godności innych osób, aktywnie uczestniczyć w multikulturowym społeczeństwie, w oparciu o normy…

Mowa nienawiści – scenariusz lekcji wychowawczej

Zamknij
09/04/2014

Bookmarks. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie przez edukację o prawach człowieka

Podręcznik został zaprojektowany w celu wsparcia młodzieżowej kampanii Rady Europy No Hate Speech Movement. Instrukcja jest przeznaczona do pracy z młodzieżą w wieku od 13 do 18, jednakże działania mogą być przystosowane do innych przedziałów wiekowych i innych profili uczestników. Publikacja składa się z kilku części: informacji o kampanii (r….

Bookmarks. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie przez edukację o prawach człowieka

Zamknij
09/04/2014

Trudne pytania

Projekt obejmował publikację dotyczącą polsko-żydowskich relacji opisanych właśnie w formie pytań i odpowiedzi. Na ważne, często trudne pytania, m.in.: dlaczego na murach polskich miast jest tak wiele antysemickich napisów i symboli? Jak to możliwe że Polacy zgodzili się na budowę gett i obozów koncentracyjnych w swoim sąsiedztwie? – odpowiadają osoby…

Trudne pytania

Zamknij
09/04/2014

Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Publikacja stanowi podsumowanie rocznego projektu edukacyjnego projekt edukacyjny „Społeczeństwo przeciw nienawiści – kontynuacja”. „Pierwsza część warsztatów skupia się na integracji grupy, pokazaniu różnic między jednostkami oraz zwróceniu uwagi na to, że społeczeństwo, naród czy każda inna zbiorowość ludzi nie jest całościowym tworem, tylko zbiorem pojedynczych elementów różniących się między sobą….

Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Zamknij
09/04/2014

Poradnik dla trenera i nauczycieli: Jak uczyć tolerancji?

Publikacja zawiera scenariusze zajęć antydyskryminacyjnych dla dzieci młodzieży w różnym wieku, które umożliwiają uczniom zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki uprzedzeń i nietolerancji. Scenariusze odwołują się do emocji i osobistych doświadczeń uczniów i zachęcają do wspólnej dyskusji na temat dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Celem proponowanych zajęć jest kształtowanie wśród…

Poradnik dla trenera i nauczycieli: Jak uczyć tolerancji?

Zamknij
09/04/2014

Niebieskoocy. Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach

Podręcznik ten może być wykorzystywany do prowadzenia dyskusji i warsztatów w oparciu o film pt. „Niebieskoocy”. „Celem proponowanych warsztatów i innych form pracy z filmem jest: uwrażliwienie uczestniczek i uczestników na kwestie różnorodności, upowszechnienie wiedzy na temat uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, sprawność i z innych…

Niebieskoocy. Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach

Zamknij
09/04/2014

Narzędziownik Różnorodności. Dobre praktyki w projektach i organizacjach

Podręcznik składa się z dwóch części: „Części I – Dobrych praktyk organizacji” oraz „Części II – Dobrych praktyk w działaniu”. W „Części II” przedstawiono autorskie projekty zrealizowane w ramach organizacji pozarządowych, administracji samorządowej, bądź systemu oświaty. Zawiera ona nie tylko prezentację dobrych praktyk w działaniu, jest też zapisem silnego zaangażowania…

Narzędziownik Różnorodności. Dobre praktyki w projektach i organizacjach

Zamknij