„Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej” – Abc zwalczania mowy nienawiści

Na czym polega mowa nienawiści, jakie są jej źródła i do jakich konsekwencji może doprowadzić? Co oznaczają poszczególne symbole pojawiające się na murach i budynkach? Kto odpowiada za ich usuwanie i jakie kroki powinien podjąć mieszkaniec, który chce doprowadzić do ich zamalowania? Gdzie znaleźć podmioty i organizacje wspierające w walce z mową nienawiści? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w broszurze „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej”.

„Dzięki naszej broszurze mieszkanki i mieszkańcy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzą pozwalającą reagować na ksenofobiczne napisy i symbole w przestrzeni publicznej. Broszura powstała jako uzupełnienie akcji zamalowywania mowy nienawiści, którą prowadzimy od września 2014. Chcemy uwrażliwić zgierzan i zgierzanki, aby zaczęli reagować na akty wandalizmu, których źródłem są uprzedzenia i nienawiść wobec odmienności. Wolontariusze i wolontariuszki, przyznają, że udział w zamalowywaniu wyczulił ich – przyglądają się przestrzeni, przeszkadzają im celtyckie krzyże i swastyki. Naszym celem jest doprowadzić do tego, aby ten widok zaczął uwierać większość mieszkańców, aby domagali się od właścicieli i administratorów niezwłocznego usuwania tych symboli.”IMG_4674

Autor:
oprac. Ilona Majewska, rys. Marta Zabłocka
Wydawca:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba
Źródło:
http://zgierzotwarty.pl/materialy/