Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 1

Scenariusz 1 – GADAĆ KAŻDY MOŻE?
czyli
komunikacja a mowa nienawiści
Cele: Po zajęciach uczestnicy:
– będą potrafili wskazać części składowe procesu komunikacji;
– będą wiedzieli, czym jest mowa nienawiści;
– będą potrafili wskazać zachowania, które naruszają ich godność osobistą.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wydawca:
Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych
Źródło:
http://dopobrania.foliocreate.com/#!/scenariusze