Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 5

Scenariusz 5 – RUSZ SIĘ! czyli gra planszowa o prawidłowej komunikacji.
Cele: Po zajęciach uczestnicy:
– utrwalą umiejętności posługiwania się komunikatem ja;
– udoskonalą swoje umiejętności w zakresie posługiwania się komunikatami bez barier komunikacyjnych;
– udoskonalą swoje umiejętności właściwego porozumiewania się w grupie zadaniowej.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wydawca:
Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych
Źródło:
http://dopobrania.foliocreate.com/#!/scenariusze