Dziennikarze przeciwko dyskryminacji

„Dziennikarze przeciw dyskryminacji” to inicjatywa Instytutu Reportażu skierowana do dziennikarzy lokalnych mediów z miejscowości poniżej 70 tys. mieszkańców. Powstała w reakcji na obecne w Polsce akty dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, religię, orientację seksualną oraz dyskryminację osób spoza wszelkiej „normy” (osoby niepełnosprawne, byli więźniowie/więźniarki) oraz w reakcji na obecny w przestrzeni publicznej „język nienawiści”.

Teksty powstały podczas projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
Instytut Reportażu
Źródło:
http://dziennikarze.instytutr.pl/