Akcja „Przytul hejtera”

Akcja „Przytul hejtera” ma na celu propagowanie sprzeciwu wobec hejtu w sieci , ale bez agresji i eskalowania przemocy.
Jej organizatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje a partnerem Facebook.
Projekt został zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
Fundacja Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dziecim Siłę)
Źródło:
http://www.przytulhejtera.pl/