Internet bez hejtu. Scenariusz dla klas IV-VI szkół podstawowych

Scenariusz lekcji dla klas IV-VI, z którego skorzystać mogą m.in. nauczyciele, pedagodzy, studenci pedagogiki lub psychologii lub inne osoby mające kompetencje w pracy z młodzieżą.

Praca ze scenariuszem ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie, zapoznanie się z pojęciami hejt i mowa nienawiści oraz zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem.

Wydawca:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
Źródło:
http://edukacja.fdds.pl/78f159d4-3008-4471-927b-5ee834b058db/Extras/internet_bez_hejtu_scenariusz_zajec.pdf