Murale Ireny Sendlerowej

Fundacja Klamra realizuje ogólnopolską inicjatywę, w efekcie której w Polsce powstają murale Ireny Sendlerowej, znanej działaczki społecznej i charytatywnej, która w czasie wojny uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Murale mają nie tylko przypominać jej postać, to także społecznościowa akcja, budująca ruch ludzi, organizacji i instytucji, oddolna i otwarta, polegająca na budowaniu międzyludzkiej wspólnoty!

Murale powstały w ramach programu Mow@ Miłości realizowanego przez Fundację Klamra.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.