Mow@ Miłości kontratakuje

Mow@ Miłości to niekonwencjonalna kampania społeczno-edukacyjna przeciw mowie nienawiści w Internecie, angażująca różne grupy odbiorczyń/ów, i poruszająca różne przesłanki dyskryminacji w różnych miejscach Polski. Pierwsze wydarzenie kampanii odbędyło się 15 maja w Bielsku-Białej w ramach odsłonięcia muralu Ireny Sendlerowej, główne działania realizowane są od września 2014 do sierpnia 2015 roku. Jednym z elementów kampanii i sposobem radzenia sobie z nienawiścia w przestrzeni publicznej (np. na murach) są memy „Mow@ Miłości kontratakuje”:

mowa-2.big mowa miłości

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wydawca:
Fundacja KLAMRA
Źródło:
http://klamra.org/wydarzenia/memy