Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań.

Publikacja Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), stanowi podsumowanie badań zrealizowanych w ramach projektu „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”. Projekt stanowi kontynuację działań badawczych Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, zapoczątkowanych raportem pt. „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”, opublikowanym w 2011 roku. Publikacja zbiera głosy nauczycielek i nauczycieli, którzy prowadzą edukację antydyskryminacyjną w swojej codziennej pracy,  a także opinie uczennic i uczniów.

Merytoryczne wprowadzenie do raportu stanowi przegląd wybranych polskich badań w zakresie dyskryminacji w edukacji. W kolejnych rozdziałach zamieszczono wyniki analizy wywiadów grupowych z uczennicami i uczniami, wywiadów indywidualnych z nauczycielkami i nauczycielami – liderkami i liderami równości oraz danych z Systemu Ewaluacji Oświaty, dotyczących realizacji działań antydyskryminacyjnych przez wybrane szkoły. Podsumowanie badania i wynikających z niego wniosków stanowią zebrane rekomendacje, dotyczące uwidocznionych w badaniu dobrych praktyk oraz potrzeb w zakresie wdrażania edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. Część raportu stanowi także podsumowanie potrzeb szkół  oraz doświadczeń i wniosków z pilotażu wdrażania szkolnych Kodeksów Równego Traktowania.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
pod redakcją Katarzyny Gawlicz, Pawła Rudnickiego i Marcina Starnawskiego
Wydawca:
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Źródło:
http://www.tea.org.pl/userfiles/raporty/raport_tea_dyskryminacja_w_szkole.pdf