Kiedy obrażanie jest przestępstwem? – seminarium edukacyjne

Podkom. Konrad Kordalewski z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie prezentuje kwestię hejtu i mowy nienawiści w kontekście polskiego prawa. Przedstawiane są konkretne przepisy, jakie mogą być naruszane przez osoby obrażające w sieci.

Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 17 listopada 2015.

Seminarium jest elementem projektu Internet bez nienawiści, projektu realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

Seminarium zostało zorganizowane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK) we współpracy z Fundacją Orange.

Wydawca:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=570QaszCk5w