Mowa nienawiści w realnym świecie i Internecie – scenariusz zajęć

Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku 7 -14 lat, liczebność grupy 20 osób. Zajęcia mają na celu uczulić dzieci na zjawisko mowy nienawiści w Internecie, realnym życiu i zachęcić ich do reagowania na przejawy nietolerancji.

Projekt zrealizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
Daniel Kiermut
Wydawca:
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba w Zgierzu
Źródło:
http://wedrowny.edu.pl/do-pobrania/