Badanie porównawcze ustawodawstwa dot. mowy nienawiści w UE

W ramach projektu „Dyskursu polityczny bez dyskryminacji” Stowarzyszenie E-Civis, Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowa Rada ds. Zwalczania Dyskryminacji w Rumunii opublikowały pierwsze badanie porównawcze dotyczące tego, jak regulacje dotyczące mowy nienawiści wyglądają w każdym z krajów Unii Europejskiej. Badanie zostało przeprowadzone w 2014 r.

Projekt odnosi się przede wszystkim do kwestii mowy nienawiści, która jest często wykorzystywana w kampaniach wyborczych w Rumunii. Inicjatorzy i partnerzy projektu uruchomili stronę internetową zatytułowaną „Dyskurs bez dyskryminacji”, gdzie zbierają przykłady mowy nienawiści i opinie posłów i posłanek nt. mowy nienawiści.

comp
Wydawca:
E-Civis, The National Council for Combating Discrimination, Permanent Electoral Authority
Źródło:
http://www.ngonorway.org/countries/item/491-comparative-study-on-hate-speech-legislation-in-the-eu