Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 4

Scenariusz 4 – Haters gonna hate? czyli jak sobie radzić z hejtem.
Cele: Po zajęciach uczestnicy:
– będą umieli wskazać, jakie skutki wiążą się ze stosowaniem hejtu;
– poznają metosy radzenia sobie z agresywnym komunikatem w postaci hejtu;
– będą umieli dobrać najlepszy sposób radzenia sobie z hejtem w konkretnej sytuacji.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wydawca:
Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych
Źródło:
http://dopobrania.foliocreate.com/#!/scenariusze