Zgłoś hejta do prokuratury

Inicjatywa Chlebem i Solą: „Hajda na hejt! Zainspirowani niedawnymi wypowiedziami pewnych polityków i publicystów na temat uchodźców, przygotowaliśmy prostą instrukcję, jak zgłaszać hejterów do prokuratury oraz wzór pisma. Publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii lub światopoglądu albo przynależności narodowej lub etnicznej – to przestępstwo, a każdy obywatel ma prawo i obowiązek zgłaszać przestępstwa organom ścigania.”

Jeśli widzicie słowa, o których sądzicie, że wyrządzają realną krzywdę innym ludziom, możecie zgłosić je do prokuratury. Mowa nienawiści jest w Polsce jest przestepstwem (art. 256 i 257 kodeksu karnego).  Wystarczy napisać pismo i załączyć skan nienawistnych komentarzy, a następnie zanieść je do siedziby lokalnej prokuratury.

zgłoś hejta do prokuratury

 

Prosty wzór pisma: zglaszanie_hejterow_pismo

Wydawca:
Chlebem i Solą