Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 2

Scenariusz 2 – CZY JUŻ JESTEM ZA GRANICĄ? czyli granice w komunikacji i bariery komunikacyjne
Cele: Po zajęciach uczestnicy:
– będą umieli wskazać rolę granic w relacjach międzyludzkich;
– będą potrafili wskazać najpopularniejsze bariery komunikacyjne;
– rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie prawidłowego formułowania komunikatów bez barier komunikacyjnych.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wydawca:
Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych
Źródło:
http://dopobrania.foliocreate.com/#!/scenariusze