„Co to jest mowa nienawiści? Definicje i skala zjawiska” – seminarium edukacyjne

Joanna Grabarczyk – koordynatorka projektu HejtStop, Stowarzyszenie Projekt: Polska prezentuje definicję hejtu i mowy nienawiści. Omawiane są doświadczenia projektu oraz kwestie prawne dotyczące hejtu i mowy nienawiści.
Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 17 listopada 2015.
Seminarium jest elementem projektu Internet bez nienawiści, realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.
Seminarium zostało zorganizowane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK) we współpracy z Fundacją Orange.

Wydawca:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=WIZvhFH78ms