Etyka medialna – scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji dla uczniów szkół podstawowych 4-6, które są jest częścią tematu Etyka i wartości. Z tematem przeciwdziałania mowie nienawiści wiążą się następujące scenariusze zajęć:

Serwis Edukacja Medialna zawiera scenariusze, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, domach kultury i bibliotekach. Na stronie znajduję sie również informacje nt. tego, jak prowadzić edukacje medialną i jak korzystać z przygotowanych scenariuszy, wzbogacone o dobre praktyki ze szkół, bibliotek i domów kultury. Strona prowadzona jest przez Fundację Nowoczesna Polska pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Wydawca:
Fundacja Nowoczesna Polska
Źródło:
http://edukacjamedialna.edu.pl/