Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek

W podręczniku zawarte są: analizy podręczników edukacyjnych, materiałów edukacyjnych/trenerskich dla trenerów i trenerek; raporty dotyczące współczesnego antysemityzmu w Polsce i podstawowe wiadomości o antysemityzmie. Ważnym elementem podręcznika są innowacyjne scenariusze lekcji i warsztatów.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
red. Anna Makówka-Kwapisiewicz
Wydawca:
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Źródło:
http://antysemityzm.org/pl/publikacje