Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukacje o prawach człowieka

Niniejszy podręcznik powstał jako wsparcie dla kampanii młodych na rzecz praw człowieka w Internecie – „Bez nienawiści” – prowadzonej przez Rade Europy. Publikacja będzie przydatna dla edukatorów zajmujących się problemem mowy nienawiści zarówno w ramach formalnego systemu edukacji, jak i poza nim. „Zakładki” składają się z pięciu rozdziałów:
1. O podręczniku
2. Kampania młodych na rzecz praw człowieka w Internecie „Bez nienawiści”
3. Jak korzystać z podręcznika
4. Ćwiczenia
5. Informacje dodatkowe
6. Załączniki

Szczególnej uwadze polecamy zestaw 21 ćwiczeń dotyczących przeciwdziałania mowie nienawiści w sieci i poza nią. Ćwiczenia zostały opatrzone odpowiednimi instrukcjami dla prowadzących oraz sklasyfikowane pod względem stopnia trudności, a na końcu każdego z nich znajdują się pomysły na działania.

„Mowa nienawiści należy obecnie do najczęstszych form nietolerancji i ksenofobii w Europie. Kiedy to, co nieakceptowalne staje się do przyjęcia i zaczyna być „normą”, pojawia się prawdziwe zagrożenie dla praw człowieka” – mówi Thorbjørn Jagland, Sekretarz Generalny Rady Europy w przedmowie do „Zakładek”, nowego podręcznika Rady Europy o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka.

zakladki-2-695x300
Autor:
Ellie Keen, Mara Georgescu; red. merytoryczna: Rui Gomes
Wydawca:
Fundacja im. Stefana Batorego, oryg. Rada Europy
Źródło:
http://www.ngofund.org.pl/podrecznik-o-przeciwdzialaniu-mowie-nienawisci-zakladki-juz-dostepny/