„Zło może urosnąć – przeciw nienawiści” – warsztaty antydyskryminacyjne

W latach 2011-2012 przeprowadziło serię warsztatów antydyskryminacyjnych w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Warsztaty oparto się na autorskim scenariuszu lekcji. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksualną, dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować przedstawicieli innych kultur i wyznań.