Historie nienawiści – publikacja

Publikacja opisuje zjawisko mowy nienawiści w sieci z punktu widzenia osób, które jej doświadczyły i stara się podpowiedzieć, jak wykorzystać przedstawione historie w przeciwdziałaniu i zapobieganiu mowie nienawiści w sieci, głównie poprzez działania edukacyjne w szkole czy organizacji.

Materiał do tej publikacji został zebrany przez młodych ludzi zaangażowanych w działania projektu „Dolnośląska Kampania przeciwko Mowie Nienawiści” realizowanego przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z funduszy EOG. Projekt był realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.