Od mowy nienawiści, poprzez tolerancję, do porozumienia – zbiór scenariuszy lekcji, warsztatów, debat

Zbiór materiałów powstał w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni” w odpowiedzi na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Publikacja opisuje szereg różnorodnych działań, które pozwolą między innymi uwrażliwić na problematykę mowy nienawiści oraz prowadzić do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom dyskryminacji.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
red. Laura Koba, Bogdan Drozdowicz, Katarzyna Błasińska
Wydawca:
Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w partner- stwie z Akademią Pomorską w Słupsku
Źródło:
http://wirtualnirealni.irse.pl/27/publikacje