Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego

„Jak pisać, nie dyskryminując…” jest pakietem edukacyjno-informacyjnym, poświęconym zjawisku mowy nienawiści. Ma on za zadanie pokazać, jak przeciwdziałać językowi nienawiści i ułatwiać unikanie go w pracy i działalności publicznej.

Nie ma piętnować osób, wytykać błędów czy niewiedzy – jego celem jest dostarczenie rzetelnych informacji, faktów i definicji, które mogą być przydatne w codziennej aktywności osób ze środowiska politycznego i dziennikarskiego. Ma też skłonić do refleksji nad samym zjawiskiem mowy nienawiści oraz trudnościami i wątpliwościami, które się wiążą z przeciwdziałaniem, odpowiedzialnością i wrażliwością na inność. Ma pomóc w odpowiedzi na pytania, które zadajemy sobie codziennie, i po­kazać, że zawsze warto działać i sprzeciwiać się niesprawiedliwości, agresji i nienawiści.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
red. Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
Wydawca:
Stowarzyszenie Interkulturalni.pl, Fundacja Dialog Pheniben
Źródło:
http://hatespeechalert.org.pl/Jak-pisac,-nie-dyskryminujac--Przewodnik-dla-srodowiska-dziennikarskiego-193.html