Gdzie i jak zgłaszać mowę nienawiści? – seminarium edukacyjne

Martyna Różycka – Dyżurnet.pl, NASK prezentuje metody zgłaszania hejtu i mowy nienawiści. Omawiane są sposoby zgłaszania na popularnych serwisach takich jak Facebook czy Youtube.

Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 17 listopada 2015.

Seminarium jest elementem projektu Internet bez nienawiści, projektu realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

Seminarium zostało zorganizowane przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK) we współpracy z Fundacją Orange.

Wydawca:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=jkZBm2akSXs