Sieć tolerancji: Moduł prawny

„Jednym z głównych problemów związanych z rozprzestrzenianiem się mowy nienawiści w sieci jest brak reakcji innych użytkowników na nienawistne treści. Ugruntowuje to jedynie poczucie bezkarności wśród osób szerzących nienawiść w sieci.

Reakcja ta może przybrać formę urzędowego zawiadomienia (z wnioskiem o usunięcie ze strony) skierowanego do pośrednika internetowego, administratora strony na podstawie art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli obraźliwy wpis pojawił się jako komentarz na forum. Inną formą reakcji może być zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożonego do prokuratury, w razie naruszenia art. 190 (groźba karalna), art. 256 lub art. 257 (mowa nienawiści) Kodeksu karnego.

W ramach projektu „sieć tolerancji” zostały opracowane dla Państwa wzory zawiadomieńdo pośredników oraz do prokuratury. Wzory dostępne będą na stronie projektu. Ponadto dwie prawniczki dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias oraz Dominika Bychawska-Siniarska współpracujące z Fundacją Wiedza Lokalna udzielą Państwu pomocy w sporządzeniu właściwych zawiadomień oraz skonsultują dostępność środków prawnychprzeciwdziałania mowie nienawiści w określonej sprawie. Nie jesteśmy w stanie monitorować wszystkich postępowań na etapie prokuratorskim oraz sądowym, niemniej jednak prawniczki będą się angażować w wybrane, strategiczne postępowania. Prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z nienawistną treścią oraz krótkiego opisu kontekstu w jakim wpis powstał. Informacje prosimy kierować na adres: [email protected].”

modul prawny

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.