Szkolenie internetowe dla kadry pedagogicznej na temat mowy nienawiści

Dziś powszechnie używa się wyrazu ‘hejt’ na określenie nienawiści w sieci (i poza nią). Słowo to jednak ma bardzo szerokie znaczenie. Używane jest bowiem coraz częściej w celu określenia każdej sytuacji przemocy słownej, czy wyrażonej poprzez obraz lub film wideo. Nie każda taka sytuacja będzie jednak mową nienawiści. Kurs pomoże znaleźć odpowiedzi na pytania:

Jaka jest definicja mowy nienawiści?
Jakie są cechy mowy nienawiści? Jak ją rozpoznać?
Kim są sprawcy mowy nienawiści?
Skąd się bierze mowa nienawiści?
Czy w sieci można sobie pozwolić na wszystko?
Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Autor:
Stowarzyszenie „Polis” koordynator Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści”
Źródło:
http://elearning.beznienawisci.pl/