A

ageizm – postawy oparte na stereotypach i uprzedzeniach  odnoszących się do wieku danej osoby lub grupy osób;

antysemityzm – uprzedzenie skierowane przeciwko Żydom; forma ksenofobii i nietolerancji;