Szkoła bez homofobii. Podręcznik trenerski

W ostatnich latach coraz więcej młodych osób LGB uczących się w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych decyduje się na coming out, czyli ujawnienie swojej orientacji seksualnej otocze niu. Dzieje się tak, ponieważ zarówno system edukacji, wiele szkół jak i młodzież są dziś znacznie bardziej otwarte na różnorodność niż jeszcze kilkanaście lat temu. Wpływ na ten proces ma także obecność zagadnień dotyczących praw osób LGB w polskiej debacie społecznej.

Niestety, jak wynika z badań, młode osoby LGB (lub osoby za nie uznawane) często doświadczają przemocy i homofobicznego znęcania się. Do zdarzeń tych dochodzi niepokojąco często w szkole. W takich sytuacjach wiele osób pracujących z młodzieżą odczuwa bezradność. Chociaż chcą, nie wiedzą w jaki sposób zareagować i udzielić pokrzywdzonym skutecznej pomocy.

Publikacja adresowana jest do osób pracujących z młodzieżą – do grona pedagogicznego, psychologów, pedagogów, edukatorów i edukatorem, którzy chcą zwiększenia bezpieczeństwa młodych osób LGB w szkołach. zapewnić wszystkim młodym ludziom LGB bezpieczeństwo w szkołach oraz warunki do harmonijnego i zgodnego z ich potrzebami rozwoju.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
red. Michał Pawlęga
Wydawca:
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Źródło:
http://szkolabezhomofobii.pl/