Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez fundację
Przestrzeń Wspólna i Centrum Badań nad Uprzedzeniami w sierpniu 2015r. na grupie 711
4 Polaków i Polek. Badanie miało na celu dokładne zdiagnozowanie postaw wobec muzułmanów
oraz wskazanie najważniejszych psychologicznych uwarunkowań tych postaw. Ponadto, w
badaniu zastosowano relatywnie nowe narzędzie do pomiaru postaw wobec muzułmanów
pozwalające na rozróżnienie postaw islamofobicznych od rzetelnej, racjonalnej krytyki islamu.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
Anna Stefaniak
Wydawca:
Fundacja Przestrzeń Wspólna, Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Uniwersytecie Warszawskim
Źródło:
http://cbu.psychologia.pl/