Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści (opis programu)

Program podzielony jest na trzy łączące się ze sobą tematycznie moduły: komunikację, asertywność i cyberprzemoc. Program skierowany jest głównie na uczenie umiejętności, które pomogą młodzieży radzić sobie z mową nienawiści – bardziej dojrzale funkcjonować w świecie, zwłaszcza tym, który jest bliski współczesnym nastolatkom: internetowym świecie maili, portali społecznościowych i komentarzy pod fotografiami. Te same umiejętności będą jednak przydatne także we wszystkich innych sytuacjach, które wymagają współdziałania z innymi ludźmi: dzieleniu pokoju z rodzeństwem, negocjacjach z rodzicami czy przekładaniu sprawdzianu.
Forma zajęć ma umożliwiać młodzieży jak najaktywniejsze i twórcze podejście do omawianych tematów. Scenariusze skonstruowane są w taki sposób, by zachęcać do dzielenia się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami. Każdy ze scenariuszy oparto na cyklu Kolba (por. Koźmiński, Jamielniak, 2008): w początkowej fazie młodzi ludzie najpierw działają i angażują się, korzystając z już zdobytej wiedzy lub radząc sobie w całkowicie nowych okolicznościach. Drugi etap to ćwiczenia mające inspirować do wyciągania wniosków i dzielenia się przemyśleniami z innymi. W kolejnej, trzeciej części zajęć, należy ustalać nowe, adekwatne reguły postępowania po to, by w części czwartej włączać je do działania w codziennym życiu.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wydawca:
Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych
Źródło:
http://dopobrania.foliocreate.com/#!/