Mapa wstydu

Mapa wstydu pokazuje, gdzie na Kazimierzu i w Podgórzu znajdują się antysemickie bazgroły, które w ramach naszej akcji będziemy starali się zamalować. Pokazuje też skalę zjawiska, o jakim mówimy – mowa nienawiści atakuje nas w bardzo wielu miejscach naszego najbliższego otoczenia.

mapa wstydu

Mapa wstydu powstała jako część projektu Zmaluj to! Mowie nienawiści mówimy nie. Kraków przeciw antysemityzmowi. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt ten koncentruje się na eliminacji mowy nienawiści w krakowskiej przestzreni publicznej, głównie na Kazimierzu i w Podgórzu. Działania w ramach Zmaluj to! obejmują:

  • stworzenie Mapy Wstydu, która będzie narzędziem do monitorowania przejawów antysemityzmu na murach Kazimierza i Podgórza
  • przeszkolenie ok. 20 wolontariuszy – The Machers – w zakresie mowy nienawiści, antydyskryminacji, konserwacji zabytków i dobrych praktyk w zakresie eliminowania objawów mowy nienawiści w przestrzeni publicznej
  • usunięcie antysemickich graffiti z wybranych obiektów na Kazimierzu i w Podgórzu, w porozumieniu z mieszkańcami i administracją lokalną
  • stworzenie przewodnika dobrych praktyk w zakresie usuwania 'graffiti' w formie klipu dostępnego w internecie
  • przeprowadzenie w krakowskich liceach warsztatów uświadamiających konieczność reagowania na mowę nienawiści w przestrzeni publicznej i przedstawiających instrukcje, jak je usuwać

Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2014 roku do 30 września 2015 roku.

zmaluj to! (36)
Autor:
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej
Źródło:
http://jewishfestival.pl/zmaluj-to-,6,p,pl.html