Komiks kampanii „3Z: zobacz, zrozum, zareaguj”

Komiks 3Z zobacz, zrozum, zareaguj powstał z potrzeby reakcji na przemoc, której doświadczają w przestrzeni publicznej osoby o innym niż biały kolorze skóry, wyznawcy innej religii niż chrześcijańska, osoby nieheteronormatywne oraz przedstawiciele/ki mniejszości etnicznych czy narodowych -­ marginalizowanych w polskim społeczeństwie. Są to historie ludzi, którzy doświadczyli ataku ksenofobicznego. W ilustracyjny sposób, oddajemy ich perspektywę oraz mówimy, że nie jest to problem poszczególnych osób, ale nas wszystkich. Przemoc motywowana uprzedzeniami jest problemem społecznym.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczeństwa wielokulturowego NOMADA
Źródło:
http://issuu.com/stow.nomada/docs/komiks_3z/3?e=1