Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna (wstęp)

Młodzi ludzie niejednokrotnie borykają się z trudnościami, wynikającymi z nieprawidłowej komunikacji: domowe kłótnie, nieprzyjemne uwagi kolegów z klasy czy obraźliwe komentarze na facebook`u to tylko niektóre z nich. Większość gimnazjalistów nie jest świadoma faktu, że nie tylko to, co mówią, lecz także to, jak mówią, ma wpływ na ich rozmówców. Scenariusze do poniższego modułu mają za zadanie zwrócić im uwagę na swój sposób porozumiewania się z innymi ludźmi i pokazać im, w jaki sposób mogą skuteczne przekazywać informacje z poszanowaniem godności innych osób.
Poprzez udział w zajęciach uczestnicy:
– będą wiedzieli, czym jest komunikacja oraz mowa nienawiści;
– będą potrafili wskazać bariery komunikacyjne w wypowiedzi które w największym stopniu przyczyniają się do szerzenia mowy nienawiści;
– będą umieli sformułować komunikat typu „ja”;
– będą znali i umieli zastosować techniki aktywnego słuchania;
– zanalizują własny styl wypowiedzi pod kątem stosowania mowy nienawiści;
– będą potrafili wyrażać swoje potrzeby w sposób asertywny.

Wydawca:
Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych
Źródło:
http://dopobrania.foliocreate.com/#!/scenariusze