Przestępstwa motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, strategie

Do zapoznania się z broszurą szczególnie zachęcamy osoby, które na co dzień stykają się z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami oraz pokrzywdzonymi nimi osobami.

W szczególności adresujemy ją do osób zajmujących się stanowieniem prawa, pracujących w administracji publicznej, policji, prokuraturze i sądach, a także organizacjach pozarządowych. Wierzymy, że zebrane przez nas informacje i wskazówki będą pomocne w uzupełnieniu wiedzy dotyczącej tego zjawiska i przyczynią się do poprawy systemu zwalczania przestępstw motywowanych uprzedzeniami i wsparcia osób nimi pokrzywdzonych.

Publikacja powstała podczas projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Źródło:
https://drive.google.com/file/d/0B-M0IV58Ues6aERfWXpxV3dKdTg/view