Mowa nienawiści – scenariusz lekcji wychowawczej

Na stronie mozna znaleźć materiały dydaktyczne dla nauczycieli – scenariusze zajęć z zastosowaniem metody pracy z filmem.

Po lekcji uczeń powinien:

  • definiować pojęcie mowa nienawiści,
  • analizować wypowiedzi pod kątem kultury języka i zabarwienia emocjonalnego,
  • wypowiadać się na różne tematy w duchu tolerancji i poszanowania godności innych osób,
  • aktywnie uczestniczyć w multikulturowym społeczeństwie, w oparciu o normy i wartości etyczne,
  • właściwie ocenić możliwości nowych mediów w krzewieniu kultury słowa,
  • świadomie uczestniczyć w kulturze 2.0 i za pomocą nowoczesnych technologii przyczyniać się do popularyzacji kultury słowa.
Autor:
Tomasz Sowiński
Wydawca:
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Źródło:
http://www.nhef.pl/edukacja/nowemedia/scenariusz-8-mowa-nienawisci.php