Inni to my. Jak poruszać tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową w środowisku szkolnym

Publikacja adresowana jest do osób pracujących z młodzieżą – do grona pedagogicznego, psychologów, pedagogów, edukatorów i edukatorem, którzy poszukują inspiracji do prowadzenia działań edukacyjnych o tematyce równościowej i antydyskryminacyjnej. Do osób, które wierzą, że młodzież jest gotowa do poruszania tematów powszechnie uznawanych za tematy tabu, a otwartą i szczerą rozmową możemy dać im siłę i wsparcie do stanowienia o sobie i reagowania na przejawy dyskryminacji. Publikacja  składa się z trzech komplementarnych rozdziałów. Każdy z nich oparty jest z jednej strony na doświadczeniach osób uczestniczących w projekcie, z drugiej stanowi odpowiedź na ich potrzeby. W pierwszej części znajdziecie podstawowe rekomendacje i wnioski do pracy psychologiczno-pedagogicznej z młodzieżą LGBT+, które powstały, jako efekt wspólnych rozważań i pracy w placówkach oświatowych. Dwa kolejne to: wprowadzenie do realizacji działań edukacyjnych w duchu edukacji pozaformalnej oraz zbiór narzędzi – ćwiczeń, poruszających tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
Kinga Karp, Alicja Małek, Dana Solonean, Anna Popławska, Wanda Baranowska, Małgorzata Kosiorek, Justyna Wielgus, Iwona Młynarczyk
Wydawca:
Fundacja Instytut Działań Twórczych
Źródło:
http://www.instytutdt.pl/