20/11/2016

Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez fundację Przestrzeń Wspólna i Centrum Badań nad Uprzedzeniami w sierpniu 2015r. na grupie 711 4 Polaków i Polek. Badanie miało na celu dokładne zdiagnozowanie postaw wobec muzułmanów oraz wskazanie najważniejszych psychologicznych uwarunkowań tych postaw. Ponadto, w badaniu zastosowano relatywnie nowe narzędzie do pomiaru…

Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego

Zamknij
03/11/2016

Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego

„Jak pisać, nie dyskryminując…” jest pakietem edukacyjno-informacyjnym, poświęconym zjawisku mowy nienawiści. Ma on za zadanie pokazać, jak przeciwdziałać językowi nienawiści i ułatwiać unikanie go w pracy i działalności publicznej. Nie ma piętnować osób, wytykać błędów czy niewiedzy – jego celem jest dostarczenie rzetelnych informacji, faktów i definicji, które mogą być…

Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego

Zamknij
20/10/2016

Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów

Afryka i jej mieszkańcy nie dominują w polskich przekazach medialnych. Skąpe informacje docierające do odbiorców mediów w Polsce kreują jednocześnie specyficzny wizerunek Afrykanów i w rezultacie są często jedynym sposobem na bardzo pobieżne poznanie Afryki. Ten fakt z kolei przekłada się na wiedzę Polaków o Afryce i Afrykanach. Kontynent afrykański…

Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów

Zamknij
10/10/2016

Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań.

Publikacja Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), stanowi podsumowanie badań zrealizowanych w ramach projektu „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”. Projekt stanowi kontynuację działań badawczych Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, zapoczątkowanych raportem pt. „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”, opublikowanym w 2011 roku. Publikacja zbiera głosy nauczycielek i…

Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań.

Zamknij
16/09/2016

„Palące Słowa. Zwalczanie Mowy Nienawiści w Internecie”

Publikacja podsumowująca projekt „Palące Słowa. Zwalczanie Mowy Nienawiści w Internecie” finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

„Palące Słowa. Zwalczanie Mowy Nienawiści w Internecie”

Zamknij
21/04/2016

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, strategie

Do zapoznania się z broszurą szczególnie zachęcamy osoby, które na co dzień stykają się z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami oraz pokrzywdzonymi nimi osobami. W szczególności adresujemy ją do osób zajmujących się stanowieniem prawa, pracujących w administracji publicznej, policji, prokuraturze i sądach, a także organizacjach pozarządowych. Wierzymy, że zebrane przez nas informacje…

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, strategie

Zamknij
15/10/2015

Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku

Między październikiem 2014 roku a lipcem 2015 roku Stowarzyszenie Interkulturalni PL zakończyło pracę nad diagnozą mowy nienawiści stosowanej przez polityków i dziennikarzy, która miała posłużyć wyodrębnieniu grup docelowych projektu Hate Speech Alert-przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. W ten sposób powstała publikacja „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań…

Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku

Zamknij
27/06/2015

Badanie porównawcze ustawodawstwa dot. mowy nienawiści w UE

W ramach projektu „Dyskursu polityczny bez dyskryminacji” Stowarzyszenie E-Civis, Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowa Rada ds. Zwalczania Dyskryminacji w Rumunii opublikowały pierwsze badanie porównawcze dotyczące tego, jak regulacje dotyczące mowy nienawiści wyglądają w każdym z krajów Unii Europejskiej. Badanie zostało przeprowadzone w 2014 r. Projekt odnosi się przede wszystkim do…

Badanie porównawcze ustawodawstwa dot. mowy nienawiści w UE

Zamknij
22/12/2014

Postawy wobec mowy nienawiści w Bułgarii 2014

Raport powstał na podstawie dwóch ogólnokrajowych badań opinii publicznej (przeprowadzonych w 2013 i 2014 ) dotyczących powszechności mowy nienawiści oraz stosunku Bułgarek i Bułgarów do publicznego nawoływania do nienawiści . Badanie wykazało, że w ciągu ostatniego roku prawie połowa mieszkańców Bułgarii była świadkiem wypowiedzi wyrażających dezaprobatę, nienawiść lub agresję wobec…

Postawy wobec mowy nienawiści w Bułgarii 2014

Zamknij
12/12/2014

Mow@ miłości

„Mow@ Miłości” to odpowiedź na narastającą falę nienawiści, z którą wszyscy spotykamy się zarówno w Internecie, jak i w realnym życiu i w przestrzeni publicznej. Fundacja KLAMRA chce w ten sposób zainspirować ludzi do działania. Odbiorcy znajdą tu liczne przykłady i propozycje, jak reagować i przeciwdziałać nienawiści. Sporo jest też…

11/12/2014

Liberalna strategia przeciw mowie nienawiści

W 2012 r. rozpoczęto długoterminowy projekt ELF „Developing a liberal strategy against online nationalism” („Rozwój liberalnej strategii przeciw nacjonalizmowi w sieci”). Pierwszą jego częścią była międzynarodowa konferencja, którą zorganizowano 2013 r. w Krakowie. Eksperci z krajów europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych analizowali sytuację w Europie i szukali rozwiązań. Kolejna konferencja…

Liberalna strategia przeciw mowie nienawiści

Zamknij
15/10/2014

Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży

„Artykuł prezentuje wyniki badania młodzieży dotyczącego mowy nienawiści w internecie. W ramach badania przeprowadzono pięć wywiadów grupowych i 10 wywiadów indywidualnych oraz analizę treści. Artykuł przedstawia ocenę zjawiska mowy nienawiści w internecie przez młodzież, jej doświadczenia w tym obszarze oraz sposób reagowania na tego typu treści w kontekście szerszego zjawiska…

Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży

Zamknij
18/06/2014

Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych

„Brzydzę się pedziów, są wynaturzeniem człowieczeństwa, powinni się leczyć” – co piąty Polak uważa taką wypowiedź w przestrzeni publicznej za dopuszczalną. Prawie dwie trzecie polskiej młodzieży zetknęło się w Internecie z przykładami antysemickiej mowy nienawiści. Mniej więcej tyle samo młodych Polaków słyszało z ust znajomych mowę nienawiści skierowaną przeciw Romom….

Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych

Zamknij
20/05/2014

Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?

Publikacja zawiera pisemne wersje referatów przedstawionych podczas konferencji, która została zorganizowana w ramach programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce 29 października 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Współorganizatorami tego wydarzenia był Zakład Praw Człowieka UW i Zakład Praw Człowieka UMCS w Lublinie. Celem konferencji była dyskusja o skali zjawiska mowy nienawiści w…

Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?

Zamknij
17/04/2014

Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu

„Czy cenzura jest dopuszczalna? Niektóre słowa ranią, dlaczego więc ich nie zakazać? Przecież „pedał” boli tak samo jak cios w splot słoneczny. A co z pornografią? Poniża kobiety, więc może należy wyjąć ją spod prawa? Takie pytania postawiła sobie wybitna amerykańska filozofka Judith Butler. „Walczące słowa” to erudycyjny esej czerpiący…

Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu

Zamknij
11/04/2014

Podręcznik nt. mowy nienawiści

Publikacja przybliża pojęcie mowy nienawiści w rozumieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ważnym tematem zachowanie równowagi pomiędzy wartościami takimi jak wolność wypowiedzi i ochrona mniejszości. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W publikacji za najwłaściwszą uważa się definicję mowy nienawiści zawartą w Rekomendacji R 97(20) z 1997 roku. Jednocześnie autorka publikacji…

Podręcznik nt. mowy nienawiści

Zamknij
10/04/2014

Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści przeciwko Żydom w krajach UE: doświadczenia i stosunek do antysemityzmu

Raport na podstawie ankiety , w której zebrano  opinie przedstawicieli europejskiej społeczności żydowskiej dotyczące postrzegania przez nich przestępstw z nienawiści, dyskryminacji i antysemityzmu, w jego różnych przejawach (w tym jako mowy nienawiści). Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Brak definicji mowy nienawiści, traktowana jest ona jako jeden z przejawów antysemityzmu. W…

Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści przeciwko Żydom w krajach UE: doświadczenia i stosunek do antysemityzmu

Zamknij
10/04/2014

Zapobieganie przestępstwom z nienawiści: podręcznik dla organizacji pozarządowych z regioniu OBWE

W publikacji ważny jest punkt widzenia organizacji pozarządowych: autorzy próbują zdefiniować obszary, w których mogą one działać przeciwko mowie nienawiści, zdefiniować ewentualne strategie działania. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Formy wyrazu motywowane wrogim nastawieniem, demonstrujące wrogość lub zachęcające do wrogości w stosunku do grupy – lub do pojedynczej osoby ze…

Zapobieganie przestępstwom z nienawiści: podręcznik dla organizacji pozarządowych z regioniu OBWE

Zamknij
10/04/2014

Młodzież przeciwko mowie nienawiści online

Przegląd inicjatyw i danych dotyczących cyberprzemocy (cyberhate) stworzony na potrzeby jednego z projektów Rady Europy dotyczącego przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści:Autorzy publikacji odnoszą się do definicji mowy nienawiści zawartej w Rekomendacji R (97) 20. Wyrażają również przekonanie, że „cyberprzemoc (cyberhate) jest jedną z form mowy…

Młodzież przeciwko mowie nienawiści online

Zamknij
10/04/2014

Recykling nienawiści: Współczesny rasizm w Europie

Zbiór artykułów ekspertów,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych poświęconych nowym formom rasizmu i ksenofobii w Europie, którego jednym z przejawów jest mowa nienawiści. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Mowa nienawiści nie jest w publikacji definiowana, pojawia się natomiast w różnych kontekstach: w artykułach dotyczącym praktyki sądowniczej w poszczególnych krajach,…

Recykling nienawiści: Współczesny rasizm w Europie

Zamknij
10/04/2014

Raport z działalności Międzynarodowej Sieci Przeciwko Nienawiści w Internecie

Raport z działalności organizacji  i jej członków w roku 2010. Charakterystyka środków służących wyrażaniu i publikowaniu nienawistnych treści: W raporcie podawane są przykłady spraw, którymi zajmowały się zrzeszone w INACH organizacje. Są to m.in. mail z nieprawdziwą, przerysowaną informacją jakoby miejski basen był zajęty przez muzułmańskie kobiety pływające w tradycyjnych…

Raport z działalności Międzynarodowej Sieci Przeciwko Nienawiści w Internecie

Zamknij
10/04/2014

Raport nt. praw lesbijek, gejów, osób buseksualnych, transseksualnych i interseksualnych w Europie 2013

Przegląd wydarzeń z 2012 roku dotyczących praw osób LGBTI – zarówno wydarzeń o charakterze dyskryminacyjnym czy stanowiących pogwałcenie prawa jak i  zmiany w systemach prawnych poszczególnych państw czy UE. Oprócz raportu dostępne są również karty oceny poszczególnych krajów oraz przystępne wizualizacje danych w formie tabeli i mapy. Definicja i charakterystyka…

Raport nt. praw lesbijek, gejów, osób buseksualnych, transseksualnych i interseksualnych w Europie 2013

Zamknij
10/04/2014

Partie skreajnie prawicowe i ich język: wyzwanie naszych czasów

Analiza języka skrajnej prawicy w formie przypominającej esej. Autorzy wychodzą od stwierdzenia wzrastającej popularności ruchów skrajnie prawicowych, tłumaczą ich popularność, starają się określić cechy charakteryzujące język skrajnej prawicy i zastanawiają się jak przeciwdziałać skrajnie prawicowym tendencjom. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Na język ruchów skrajnej prawicy składają się trzy kluczowe…

Partie skreajnie prawicowe i ich język: wyzwanie naszych czasów

Zamknij
10/04/2014

Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści wobec osób LGTB

Ulotka w języku polskim zawiera definicję mowy nienawiści, przestępstwa z nienawiści, informację o tym, że mowa nienawiści w większości europejskich krajów uznawana jest za przestępstwo. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Mowa nienawiści odnosi się do podburzania i zachęcania do nienawiści, dyskryminacji lub wrogości wobec jakiejkolwiek osoby, wynikających z uprzedzeń wobec…

Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści wobec osób LGTB

Zamknij
10/04/2014

Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie

„Celem książki jest merytoryczne, „bezemocjonalne” i wieloaspektowe przedstawienie rzeczywistości prawnej i społecznej Romów jako największej i bez wątpienia najbardziej wykluczonej mniejszości etnicznej zamieszkującej Europę. Bezpośrednim przyczynkiem do powstania tej publikacji były masowe wydalenia obywateli Rumunii i Bułgarii romskiego pochodzenia z Francji latem 2010 r. oraz reakcje instytucji Unii Europejskiej na…

Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie

Zamknij
10/04/2014

Mowa nienawiści: rola nowych mediów w zapobieganiu masowym zbrodniom

Raport z rozmów okrągłego stołu dotyczącego mowy nienawiści, który odbył się w listopadzie 2012 w Budapeszcie. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Uczestnicy rozmów zgodzili się z opinią, że mowa nienawiści jest istotnym problemem Europy, a jej skala wzrasta oraz że nie może być lekceważona, ponieważ jest jednym z najpoważniejszych środków,…

Mowa nienawiści: rola nowych mediów w zapobieganiu masowym zbrodniom

Zamknij
10/04/2014

Rasa, prawa obywatelskie i mowa nienawiści w erze cyfrowej

Autor artykułu podkreśla, że mowa nienawiści w Internecie ma poważne konsekwencje w realnym świecie, przedstawia analizę portali o treściach dyskryminacyjnych pod kątem ich zawartości i używanego języka, strategii maskowania ich dyskryminacyjnego charakteru, przedstawia charakterystykę zależności pomiędzy twórcami takich stron a ich, najczęściej młodymi, odbiorcami.  

Rasa, prawa obywatelskie i mowa nienawiści w erze cyfrowej

Zamknij
10/04/2014

Rasizm, dyskryminacja, nietolerancja i ekstremizm: wnioski z doświadczeń Grecji i Węgier

 Autorzy publikacji przyglądają się zjawiskom dyskryminacji i nietolerancji w dwóch krajach UE: w Grecji i na Węgrzech. Opisuje wydarzenia, które można zakwalifikować jako przestępstwa z nienawiści (w tym mowę nienawiści), prowadzone przez krajowe sądy sprawy, regulacje prawne dotyczące mowy nienawiści. Zawarta w raporcie analiza pokazuje, że sytuacja w tych dwóch…

Rasizm, dyskryminacja, nietolerancja i ekstremizm: wnioski z doświadczeń Grecji i Węgier

Zamknij
10/04/2014

Antysemicki dyskurs w Wielkiej Brytanii w 2012

Przejrzysta publikacja, opisuje kilkanaście wybranych antysemickich incydentów, które miały miejsce w roku 2012 w Wielkiej Brytanii. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W publikacji mowa jest o „antysemickim dyskursie”. Autorzy podkreślają, że w życiu publicznym Wielkiej Brytanii antysemityzm rzadko występuje w bezpośredniej formie, jego przejawy widzą raczej w krytyce polityki Izraela…

Antysemicki dyskurs w Wielkiej Brytanii w 2012

Zamknij
10/04/2014

Ochrona ofiar przestępstw z nienawiści: przykład Litwy

Analiza litewskiego systemu prawnego – zarówno jeśli chodzi o przepisy prawne jak i o praktykę sądowniczą – autorzy publikacji próbują odpowiedzieć na pytanie czy jest w stanie odpowiednio reagować w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Zdaniem autorów raportu absolutną większość (ponad 96%) przestępstw z nienawiści…

Ochrona ofiar przestępstw z nienawiści: przykład Litwy

Zamknij
10/04/2014

Mowa nienawiści i ochrona mniejszości w systemie prawnym Węgier

Publikacja odnosi się do definicji mowy nienawiści zawartej w Rekomendacji R (97) 20 Rady Europy. Autor przeprowadza analizę istniejących na Węgrzech przepisów prawnych i praktyki sądowniczej dotyczącej mowy nienawiści.

Mowa nienawiści i ochrona mniejszości w systemie prawnym Węgier

Zamknij
10/04/2014

Mowa nienawiści na Litwie. FAQ

Autorka definiuje mowę nienawiści jako „(…) publiczne rozpowszechnianie (ustnie, pisemnie) informacji (idei, opinii, umyślnie mylnie interpretowanych faktów) wyrażających pogardę, wzywających do nienawiści, dyskryminacji, nadużyć, przemocy ficzycznej przeciwko grupie lub członkowi tej grupy ze wzgledu na jago/jej płeć, oreintację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne (ethnicity), język, pochodzenie (descent), status społeczny, religię, wierzenia.”…

Mowa nienawiści na Litwie. FAQ

Zamknij
10/04/2014

Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Autorzy publikacji przytaczają kilka definicji mowy nienawiści dowodząc, że homofoniczny język może być postrzegany jako jedna z odmian mowy nienawiści. Zauważają również, że: „Mowa nienawiści adresowana jest bowiem przede wszystkim do zbiorowości. Nawet jeśli uderza na pozór w konkretną osobę, robi to, by zredukować ją…

Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce

Zamknij
10/04/2014

Zanany problem, nowe podejście: skrajna prawica w Europie

Szwedzkie Ministerstwo Sprawiedliwości i Instytut Dialogu Strategicznego (ISD) współpracują przy realizacji paneuropejskiego projektu, którego celem jest zdiagnozowanie skutecznych metod zapobiegania i przeciwdziałania prawicowemu ekstremizmowi w 10 krajach (Szwecja, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Finlandia, Dania, Niemcy, Polska, Węgry, Słowacja). Autorzy publikacji zbadali środki podjęte zarówno na poziomie administracyjnym (rządowym), jak również…

Zanany problem, nowe podejście: skrajna prawica w Europie

Zamknij
10/04/2014

Pedlar of Hate: akty przemocy skrajnej prawicy w Europie

Raport opisuje ponad 100 przypadków, głównie z krajów Unii Europejskiej, ale także Szwajcarii i Norwegii, opisujących wzorce stosowania przemocy, od nienawiści online i sporządzanie list „zdrajców narodowych”, do przemocy fizycznej, podpaleń, morderstw na ulicach i gromadzenia zapasów broni w ramach przygotowań do „wojny ras”. Podczas gdy głównym celem skrajnie prawicowej…

Pedlar of Hate: akty przemocy skrajnej prawicy w Europie

Zamknij
10/04/2014

Przełamując milczenie: używanie kultury popularnej do angażowanie młodych ludzi w monitorowanie łamania praw człowieka

Informacje dotyczące Polski: Rezultatem współpracy Stowarzyszenia i New Tactics in Human Rights Project jest publikacja wykorzystująca doświadczenia Stowarzyszenia „NIGDY WIECEJ” w działalności antyrasistowskiej, m.in. w ramach kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” i „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”. Opisano strategiczne połączenie inicjatyw kulturalnych, szerokiej sieci wolontariuszy, rzetelnej dokumentacji oraz edukacji publicznej.

Przełamując milczenie: używanie kultury popularnej do angażowanie młodych ludzi w monitorowanie łamania praw człowieka

Zamknij
10/04/2014

Monitoring incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów w Polsce. w: Ofiary przestępstw z nienawiści

Informacje dotyczące Polski: Publikacja poświęcona jest monitoringowi przestępstw z nienawiści. Występuje tu ogólna analiza monitoringu dokonywanego przez rządowe i prawnicze instytucje (w Polsce nie istnieje państwowy, centralny system monitorowania przestępstw rasistowskich, ksenofobicznych czy faszystowskich). Większą część publikacji zajmuje prezentacja monitoringu ww. przestępstw przez Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, skupiając się na: –…

Monitoring incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów w Polsce. w: Ofiary przestępstw z nienawiści

Zamknij
09/04/2014

Dyskryminacja w Unii Europejskiej

Raport z badania sondażowego wśród obywateli UE (Eurobarometru). Raport stwierdza wzrost akceptacji Europejczyków dla zróżnicowania w sferze publicznej (diversity in the public sphere) w porównaniu z 2009 rokiem.  Zwraca uwagę na duże różnice w tym względzie pomiędzy społeczeństwami krajów członkowskich, zarówno jeśli chodzi o społeczne zróżnicowanie jak i akceptację dla…

Dyskryminacja w Unii Europejskiej

Zamknij
09/04/2014

Badanie dot. osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych w Unii Europejskiej

Raport dotyczący sytuacji osób LGBT stworzony na podstawie badania, które objęło ponad 90 tys. osób LGBT w krajach UE. Oprócz raportu, na stronie FRA dostępna jest również baza danych zebranych w badaniu, z której można generować przystępne infografiki i wykresy. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W raporcie mowa jest o…

Badanie dot. osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych w Unii Europejskiej

Zamknij
09/04/2014

Mniejszości i dyskryminacja w Unii Europejskiej – badanie

Raport na podstawie badania, które objęło ponad 23 tys. osób w 27 krajach UE – przedstawicieli mniejszości etnicznych lub mających imigranckie korzenie. Było to tym samym największe do tego czasu tego typu badanie doświadczeń mniejszości jeśli chodzi o dyskryminację, prześladowanie o podłożu rasowym (racist victimization) i kontakty z policją (policing)….

Mniejszości i dyskryminacja w Unii Europejskiej – badanie

Zamknij
09/04/2014

Przestępstwa z nienawiści w krajach OSCE. Raport 2010

Informacje o grupach mniejszościowych, które padają ofiarą przestępstw z nienawiści: Romowie, Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, wyznawcy innych religii, osoby LGBT, osoby z niepełnosprawnością. Autorzy publikacji zwracają uwagę, na jeszcze jedną grupę osób narażonych na przestępstwa z nienawiści: są to obrońcy praw człowieka (human rights defenders). Obrońcy praw człowieka byli narażeni na…

Przestępstwa z nienawiści w krajach OSCE. Raport 2010

Zamknij
09/04/2014

Nietolerancja, uprzedzenia i dyskryminacja. Raport nt. Europy

Raport z badań zjawisk uprzedzeń i dyskryminacji przeprowadzonych w ośmiu europejskich krajach (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia). Badanie miało formę sondażu telefonicznego na reprezentatywnej (próba tysiąca osób w każdym z badanych krajów) grupie osób powyżej 16 roku życia. Badanie dotyczyło zakresu, okoliczności występowania i możliwych przyczyn…

Nietolerancja, uprzedzenia i dyskryminacja. Raport nt. Europy

Zamknij
09/04/2014

Przemoc o podłożu rasistowskim w Europie

Raport podsumowujący dane zebrane przez ENAR w serii raportów krajowych (dostępnych na stronie ENAR) dotyczących „przemocy o podłożu rasistowskim” (racist violence) w Europie. Informacje o grupach mniejszościowych,  w stosunku do których używana jest przemoc: Romowie, Żydzi, muzułmanie, imigranci i uchodźcy Publikacja zawiera również: Rekomendacje dla organizacji pozarządowych dotyczące możliwych sposobów…

Przemoc o podłożu rasistowskim w Europie

Zamknij
09/04/2014

Nowa twarz cyfrowego populizmu

Raport z badania, którego podstawą była internetowa ankieta wśród zwolenników prawicowych partii mających swoje strony na Facebooku. Badanie objęło ponad 12 tys. osób. Ciekawe ze względu na perspektywę badania – oddanie głosu zwolennikom populistycznych, prawicowych partii. Autorzy badania jako swój cel określili lepsze zrozumienie motywacji, obaw i postaw osób, które…

09/04/2014

Stosunek społeczeństwa do mowy nienawiści w Bułgarii

Raport z badania opinii publicznej. Charakterystyka środków służących wyrażaniu i publikowaniu nienawistnych treści: Telewizja jest w Bułgarii najważniejszym medium odpowiadającym za rozpowszechnianie mowy nienawiści, drugie miejsce zajmuje Internet (przed wszystkim wśród młodych, dobrze wykształconych ludzi). Badacze podkreślają również, że ważną rolę w upowszechnianiu mowy nienawiści pełni najbliższe otoczenie – prawie…

Stosunek społeczeństwa do mowy nienawiści w Bułgarii

Zamknij
09/04/2014

Raport ECRI dotyczący Polski

ECRI monitoruje sytuację związaną ze zjawiskami rasizmu i nietolerancji w każdym z krajów członkowskich Rady Europy. Monitoring odbywa się cyklicznie, każdy cykl kończy wizyta w badanym kraju, co pięć lat wyniki monitoringu oraz rekomendacje publikowane są w formie raportów krajowych. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Raport dotyczący Polski w czwartym…

09/04/2014

Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Autor komunikatu z badań powołuje się na art. 257 kk i wyjaśnia: „Artykuł ten wyznacza granice określające, jakie wypowiedzi kwalifikują się do mowy nienawiści. Prawo niektórych państw (np. Szwecji czy Kanady) wyznacza te granice nieco dalej, chroniąc przed mową nienawiści również osoby homoseksualne. Oczywiście mianem…

Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści

Zamknij
09/04/2014

Badania CBOS nt. stosunku Polaków do mniejszości

CBOS od lat prowadzi badania opinii i postaw Polaków wobec różnych mniejszości: Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich (2013) Komunikat z badań. Społeczne postawy wobec wyznawców różnych religii (2012) Komunikat z badań. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i na Słowacji (2008) Komunikat z badań….

Badania CBOS nt. stosunku Polaków do mniejszości

Zamknij
09/04/2014

Przestępstwa z nienawiści w Polsce. Raport 2011/2012

Raport podsumowujący rok badania akt sądowych dotyczących tzw. przestępstw z nienawiści. Przestępstw tych dotyczą następujące artykuły kodeksu karnego: 119, 256 i 257 kk (jest w nich mowa m.in.: o nawoływaniu do nienawiści). W publikacji umieszczono informacje o przedmiocie postępowania i sposobie zakończenia badanych spraw oraz interpretacje wyników badań z perspektywy…

Przestępstwa z nienawiści w Polsce. Raport 2011/2012

Zamknij
09/04/2014

Bluźnierstwo, obraza i nienawiść: szukając odpowiedzi w społeczeństwie demokratycznym

Raport poświęcony zależnościom pomiędzy wolnością wypowiedzi i wolnością religijną, kwestiom prawnych regulacji i sądownego ścigania: bluźnierstwa, obrazy uczuć religijnych i nawoływania do nienawiści ze względów religijnych. Przejrzysty raport, jasno tłumaczący trudne zagadnienia. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Mowa nienawiści” jest w publikacji używana wymiennie z „nawoływaniem do nienawiści”, ze względu…

Bluźnierstwo, obraza i nienawiść: szukając odpowiedzi w społeczeństwie demokratycznym

Zamknij
09/04/2014

Brunatna Księga

„Brunatna Księga” stanowi dokumentację monitoringu przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji na terenie Polski. Informacje w niej zawarte pochodzą od korespondentów Stowarzyszenia oraz od przedstawicieli organizacji mniejszościowych, a także z artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, książek, publikacji internetowych, raportów…

Brunatna Księga

Zamknij
09/04/2014

Raport mniejszości

Projekt zakładał monitorowanie polskiego Internetu pod kątem mowy nienawiści i języka wrogości. Autorów projektu interesuje przede wszystkim mowa nienawiści oraz język wrogości skierowany przeciw mniejszościom etnicznym, seksualnym , religijnym i innym. Opracowano narzędzia automatycznie identyfikujące takie treści, a monitoringiem. Ze względu na szczególną, wrażliwą zawartość, dostęp do bazy danych Raportu…

Raport mniejszości

Zamknij
09/04/2014

Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce

Na monitoring składają sie m. in. kompleksowe działania – począwszy od codziennego śledzenia doniesień medialnych (prasowych, telewizyjnych itd.), aż do obserwowania prac legislacyjnych rządu oraz parlamentu a także organów samorządowych. Monitoringowi towarzyszą działania lobbingowe (działania na rzecz zmiany prawa oraz praktyki organów państwowych tak, aby w pełnym stopniu realizowana była…

Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce

Zamknij
09/04/2014

Przeciw dyskryminacji. Poradnik RPO

Publikacja zawiera „informacje o zasadzie równego traktowania, przykłady jej naruszenia i opis działań podejmowanych w takich przypadkach przez RPO. Broszura ta skierowana jest przede wszystkim do osób, które narażone są na dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię, wyznanie, światopogląd lub…

Przeciw dyskryminacji. Poradnik RPO

Zamknij