Partie skreajnie prawicowe i ich język: wyzwanie naszych czasów

Analiza języka skrajnej prawicy w formie przypominającej esej. Autorzy wychodzą od stwierdzenia wzrastającej popularności ruchów skrajnie prawicowych, tłumaczą ich popularność, starają się określić cechy charakteryzujące język skrajnej prawicy i zastanawiają się jak przeciwdziałać skrajnie prawicowym tendencjom.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Na język ruchów skrajnej prawicy składają się trzy kluczowe elementy:

  • populizm m.in. przedstawianie złożonych zjawisk w sposób czarno-biały, krytyka elit i establishmentu;
  • autorytaryzm, podkreślanie znaczenia społecznych  hierarchii, przestrzegania ustalonego porządku, niechęć do zmian istniejącego porządku;
  • rodzaj ‘natywizmu’, dążenie do zachowania zagrożonej tożsamości przez jej autoafirmację, podkreślanie jej tubylczości, połączone z nacjonalizmem i ksenofobią.