Brunatna Księga

„Brunatna Księga” stanowi dokumentację monitoringu przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji na terenie Polski. Informacje w niej zawarte pochodzą od korespondentów Stowarzyszenia oraz od przedstawicieli organizacji mniejszościowych, a także z artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, książek, publikacji internetowych, raportów krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych poruszających tematykę uprzedzeń i dyskryminacji.

Jak zgłosić mowę nienawiści? Informacje o incydentach rasistowskich, antysemickich, ksenofobicznych, neofaszystowskich itp. oraz przestępstwach popełnionych przez skrajną prawicę można przesyłać do Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” w formie:
– linków do artykułów w Internecie na temat takich zdarzeń;
– wycinków prasowych (dokładnie opisanych: zawierających tytuł pisma i datę wydania);
– relacji naocznych świadków (wraz z kontaktem do osoby zgłaszającej zdarzenie)

Autor:
Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”
Źródło:
http://www.nigdywiecej.org/brunatna-ksiega